Noordereiland - Drachten

Beheer Noordereiland Drachten naar ANF

Op dinsdag 13 september vond de officiële overdracht plaats van het beheer van het Noordereiland Drachten van gemeente Smallingerland aan stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân. De stichting neemt gedurende 30 jaar het beheer en onderhoud van Noordereiland over met als doel (weide)vogels op het eiland in stand te houden.Het Noordereiland ligt ter hoogte van het Bûtenstfallaat aan de westkant van Drachten …

Bezoek het Frysk Fûgelfestijn!

Het Frysk Fûgelfestijn wordt gehouden op zaterdag 10 september tussen 11 en 18 uur bij het bezoekerscentrum van Nationaal Park De Alde Feanen in Earnewâld (Koaidyk 8a). Was de coronatijd voor jou ook een periode waarin je de natuur (opnieuw) ontdekt hebt? En wil je daar nu wat meer mee gaan doen? Vogels kijken en op naam brengen, het zogenaamde …

Wild Art Diner 8-10-22

Dineren en veilen voor ANF

Galerie Autrevue organiseert op 8 oktober a.s. een Wild Art diner. In Tjaarda in Oranjewoud krijgen mensen een bijzonder 5-gangen menu voor geschoteld en wordt er een kunstveiling gehouden. Onze stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) is deze avond gekozen als goed doel. Dus een deel van inkomsten van het diner en de veiling is voor ANF. Een jaar geleden stond …

Fairchem Grutto

Op vrijdag 8 april 2022 was het zover. De Fairchem Grutto werd in Nagasaki (Japan) te water gelaten. Voor Fairfield Chemicals Carriers (FCC) een belangrijk moment, maar ook voor Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF). Zoals wellicht bekend is FCC de eerste Mei Moglik Makker van ANF. De Fairchem Grutto is een carrier in de zogenaamde ecoclass. Duurzaamheid is een belangrijke speerpunt …

Videoverslag Opening Gruttoland

Zoals eerder gemeld was de opening van Gruttoland op 25 maart 2022 een groot succes. Er is een kort beeldverslag gemaakt van deze geslaagde dag.

Glazen huis bij Gruttoland

Glazen huis vlakbij Gruttoland

Foto’s Henk Bootsma Net als meer vogelwachten viert Vogelwacht Wommels haar 75 jarig (plus 1) bestaan. Een jaar later dus dan de bedoeling was, want de corona pandemie gooide vorig jaar roet in het eten. Deze enthousiaste vogelwacht maakt veel werk van haar jubileum. Ze gebruiken het glazenhuis concept om aandacht te vragen én te krijgen voor het landschap en …

Open dag Gruttoland druk bezocht

Een dag na de officiële opening was de 1e open dag van Gruttoland. Bijna 300 mensen kwamen een eerste kijkje nemen in het 1e project van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF). Geïnteresseerden konden zich op de website van Gruttoland aanmelden voor de open dag. En daar werd tussen 09.00 en 16.00 uur gretig gebruik van gemaakt. Ieder uur ontvingen vrijwilligers …

Murk Nijdam hangt de vlag uit

Opening Gruttoland groot succes!

foto’s Henk Bootsma en Hans Peeters Op vrijdag 25 maart 2022 was het dan eindelijk zover. De officiële en feestelijke opening van Gruttoland. Na 2 jaar van uitstel waren ruim 300 supporters van de weidevogelparel van Murk Nijdam aanwezig op deze zonnige dag in maart voor een belangrijk moment. Het openingsevenement werd ’s ochtends geopend door een grote groep schoolkinderen. …

Piet Paulusma 1956-2022

Pommerant Piet Paulusma overleden

Het bestuur van Agrarisch Natuurfonds Fryslân is zeer bedroefd dat Piet Paulusma, een van onze pommeranten (ambassadeurs), onverwacht is overleden. Piet en zijn broer Lume Paulusma waren sinds mei 2021 pommerant van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Op 14 mei 2021 presenteerde Piet zijn weersverwachting voor omroep Max vanuit Gruttoland. Wij wensen de familie heel veel sterkte toe.

Wietse Jan Dijkstra

Eerste kievitsei in Fryslân gevonden

Het eerste kievitsei van Fryslân is gevonden. Het begin van het voorjaar en eeuwige roem voor Wietse Jan Dijkstra uit St. Annaparochie. Hij vond het 1e ljipaai in de Workumerwaard. Wietse Jan is een weidevogelman in hart en nieren. Gefeliciteerd Wietse Jan!