Grutto trui loop.a life

Grutto trui populair

De voorverkoop van de Grutto trui loopt voorspoedig. Samen met onze mediapartner NDC mediagroep en het bedrijf loop.a life kunnen grutto fans deze duurzame trui sinds kort bestellen. De grutto trui staat in het teken van de weidevogel. Deze 100% natuurlijke en circulaire trui van lokaal gerecyclede katoenen reststromen is nu te koop in de prachtige natuurlijke kleuren Sand en …

Grutto bij Murk Nijdam

Broedseizoen 2021 ongekend

Gisteren werd de jaarlijkse Pinkstertelling gehouden op het (vogel)land van boer Murk Nijdam. Het resultaat was als volgt: Grutto 65 paar Tureluur 19 paar Scholekster 7 paar Kievit 1 paar Kuifeend 1 paar Slobeend 1 paar Wilde eend 3 paar Kluut 5 paar Visdief 5 paar Oeverzwaluw 140 paar Boer Murk: “Het moet nog heel vreemd lopen als dit niet …

Vader grutto redt kuiken

W A A N Z I N N I G E B E E L D E N !!!Ondrej Belfin, biologiestudent aan @univgroningendoet bij boer Murk Nijdam onderzoek aan grutto’s. Hij registreerde via zijn wildcamera vader-grutto die een kuiken, geklemd onder de rechtervleugel, terugbrengt naar het nest met 3 broertjes en zusjes.

vogels tellen in Gruttoland

Vogels tellen in Gruttoland

De laatste weken zijn er meerdere keren vogels geteld in Gruttoland. De soorten en aantallen worden in kaart gebracht door vogelwacht Wommels. Zij werken ook met een van de 7 BFVW weidevogeldrones. Begin mei werden er al 60 gruttonesten, 11 kievitsnesten en 10 nesten van de tureluur geteld. Deze aantallen zullen zeker nog wijzigen. Er is door ANF een (Friestalige) …

Stelkluut in Gruttoland

Steltkluten gespot in Gruttoland

Op donderdag, 6 mei jl. omstreeks 10.00 uur zagen Joop Lassooij en Bert Broens bij hut 1 van Gruttoland 3 steltkluten. Dit is een nieuwe soort voor dit gebied en wel de 121ste. Het geeft maar weer eens aan hoeveel potentie het gebied van boer Murk heeft. Na ongeveer 10 minuten verdwenen de vogels in westelijke richting. Gelukkig hebben we …

slobeend bij Gruttoland

Vogelimpressies

Enkele vogelimpressies van afgelopen weken bij boer Murk in Wommels. Bergeendengevecht, lepelaar, baltsende slobeenden en vechtende gruttomannen. Alle foto’s gemaakt vanuit de spiksplinternieuwe en fantastische fotohutten. Wil je zelf een dag tussen de weidevogels zitten en ogen en geheugenkaartjes tekort komen, boek dan nu. Voor verdere informatie ga naar de website van Agrarisch Natuurfonds Fryslân.Boeken doe je via: Vanplan.nl (ga …

Piets weer bij Gruttoland

Piet Paulusma bij Gruttoland

Breaking news. Vanavond (14 mei 2021) aandacht voor Gruttoland door Piet Paulusma (pietsweer.nl) bij Omroep Max om 18.50 uur en op Omrop Fryslân om 17.30 uur en ongeveer om 18.30 op website Pietsweer.nl. Ook worden Piet Paulusma en zijn broer Lume Paulusma – Speedbooks – pommerant (ambassadeur) van Gruttoland.

R6LYLY

Grutto – R6LYLY jarig

Happy Birthday! Deze vogel – R6LYLY- viert vandaag zijn 10e verjaardag. In 2011 uit het ei gekropen in een perceel van gruttoboer Murk te Wommels. Sinds 2013 broedt hij jaarlijks in de omgeving van zijn geboortegrond. De foto is afgelopen vrijdag gemaakt door Bé Poolman.Wereldwijd worden vogels van kleurringen voorzien om hen in het veld individueel te herkennen; in het …

Stem mee

Gisteren zijn er door medewerkers van de RUG op het land van boer Murk 2 grutto’s (mannen) voorzien van een mini-zender. Dit is om de vogels via een website te kunnen volgen, wanneer ze vertrekken, waarheen ze gaan, waar ze overwinteren en wanneer ze terugkomen. U kunt meestemmen om deze grutto’s een toepasselijke naam te geven. Geef voor a.s. vrijdag …

Telling op Koningsdag

Op Koningsdag vond de traditionele 1e nesttelling plaats bij boer Murk. Een keer gaan 8 ervaren tellers in linie over ongeveer de helft van het land om het aantal weidevogellegsels te inventariseren. Resultaat: 30 gruttonesten, 5 tureluur, 3 scholekster, 9 kievit en de eerste kluten zijn aan de leg. Plus nog eens bijna 100 bezette nesten in de oeverzwaluwkolonie. Een …