Vorderingen bij Murk

Ondanks de welkome regenval van de afgelopen weken, worden er vorderingen gemaakt bij Murk Nijdam. De fundamenten van een aantal vogelkijkhutten zijn gelegd en er is een begin gemaakt met het toegangspad. Verder is een start gemaakt met de demping van de oude plasdras. De komende periode zal stug door worden gewerkt door Murk Nijdam en Harm Jan Kamstra. Ook …

Volop aktie bij Murk Nijdam

Er wordt volop gewerkt aan de nieuwe plasdras bij Murk Nijdam. Bijna 2 weken na de officiële start worden de eerste contouren zichtbaar. Nadat de kijkhut van de oude plasdras werd verwijderd begonnen Murk Nijdam en Harm Jan Kamstra als aannemer met de uitbreiding van de andere plasdras. Er ging veel denkwerk aan vooraf. Voor Murk en zijn kompaan een …

grutto eldorado Murk

Einde broedseizoen weidevogels bij Murk

Het weidevogelseizoen is zo goed als voorbij bij Murk Nijdam. Met de nazorgers van vogelwacht Wommels en vele andere vrijwilligers is samen met Murk Nijdam veel werk verzet. Er is geteld, gemonitord en beschermd. Aan het einde de voldoening door een behoorlijk aantal gruttokuikens te ringen. De schatting is dat er meer dan 100 gruttokuikens vliegvlug zijn geworden op bijna …

sponsorloop De Opslach

sponsorloop Wommels succes

Gistermiddag was het zover. Onder warme omstandigheden werd de sponsorloop van OBS de Opslach afgewerkt. Leerlingen en ouders werkten zich flink in het zweet voor Agrarisch Natuurfonds Fryslân en dan met name voor Murk Nijdam. Kinderen had van te voren in hun eigen kring sponsors gevonden die hun inspanning beloonden. Aan het einde werd op opbrengst van de sponsorloop door …

Tekeningen vogelkijkhutten

De eerste schetsen van de nieuwe vogelkijkhutten bij Murk Nijdam zijn gemaakt. Het streven is nog steeds direct na het broedseizoen te beginnen met de werkzaamheden.