Bedrijven die Agrarisch Natuurfonds Fryslân steunen.


Stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) nodigt ook bedrijven en organisaties uit om ons werk te steunen. Met een geldelijke bijdrage steunt u niet alleen onze doelen maar ook de bedreigde weidevogels in Fryslân. Volgens velen zijn weidevogels een duidelijke indicator van de staat van ons landschap en daarmee van de Friese identiteit. ANF is zeker niet tegen vooruitgang. Maar niet iedere vooruitgang is een verbetering. In onze mooie agrarische provincie is naar de mening van ANF voldoende ruimte voor een rendabel boerenbedrijf in combinatie met een gezonde weidevogelstand. Het is vaak een kwestie van gezond boerenverstand met oog voor de agrarische natuur in combinatie met duurzaam agrarisch ondernemerschap.

Bedrijven en organisaties die mee willen helpen en denken in dit veranderingsproces worden uitgenodigd met ons in contact te treden. Het meest concrete dat een bedrijf voor ANF kan betekenen is geldelijke steun. Met deze steun kan ANF bijvoorbeeld weidevogelparels in Fryslân veilig stellen. Steun kan in vele vormen en omvang. We hebben een aantal standaardvormen namelijk bedrijvenpartnerschap en bedrijvenvriendschap. Maatwerk is ook altijd mogelijk. Voor meer informatie bel met 058-2504388 of E-mail naar info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl .

Bedrijvenpartnerschap

Een bedrijf of organisatie wordt bedrijvenpartner van ANF als zij zich committeert aan de doelen van ANF met een eenmalige geldelijke bedrage vanaf € 10.000,= of een meerjarige bijdrage vanaf € 5.000,= . Uiteraard krijgt een bedrijvenpartner hier zaken voor terug. Bijvoorbeeld een jaarlijkse excursie voor maximaal 20 personen bij Murk Nijdam, logovermeldingen op website en in ons bezoekerscentrum in Wommels. Ook wordt een bedrijvenpartner de mogelijkheid geboden het partnership via eigen media te communiceren. Men kan de wereld dus laten weten dat men officieel bedrijvenpartner van ANF is. Ook een eenmalige advertentie in de bladen van onze mediapartner NDC mediagroep behoort tot de mogelijkheden. Informeer voor de exacte faciliteiten bij onze stichting. Bel naar 058-2504388 of mail naar info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl .

Huidige bedrijvenpartners

Medio 2020 is Agrarisch Natuurfonds Fryslân gestart met het interesseren van bedrijven en organisaties binnen en buiten Fryslân voor haar werk. Spontaan meldde de firma Fairfield Chemical Carriers zich als eerste aan.

Image

Fairfield Chemical Carriers

Fairfield Chemical Carriers is de nummer 5 op de wereldmarkt van roestvrij stalen tankers die allerlei soorten vloeibare lading vervoeren. Het bedrijf heeft vestigingen in Rotterdam, USA, Durban, Singapore en Tokyo en heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hoog in het vaandel staan. Zo steunt zij o.a. lokale maatschappelijke doelen in Amerika, Singapore en Zuid Afrika. En nu dus ook in Fryslân.

Wilheminakade 149B, 29e verdieping, 3072 AP Rotterdam 

Meer informatie over Fairfield >>>

Deel dit met je vrienden

Bedrijvenvriendschap

Bedrijven of organisaties die ANF eenmalig steunen met een bedrag van minimaal € 1.000,= of meerjarig met een bijdrage van € 500,= kunnen zich bedrijvenvriend van ANF noemen. Hun bedrijfsnaam wordt op de website van ANF en in het bezoekerscentrum in Wommels vermeld. Eenmalig krijgt men een excursie voor 4 personen aangeboden bij Murk Nijdam. Voor meer informatie kunt u bellen met 058-2504388 of mailen naar info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl

  • CWM-International - Rotterdam

    Sluisjesdijk 127, 3087 AE Rotterdam

  • Lankhorst Engineered Products

    Prinsengracht 2, 8607 AD Sneek Lankhorst Engineerd Products

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor uw bedrijf?

Neem dan contact op met de mensen van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Een mailtje kan ook: info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl .