Bedrijfspartner van Agrarisch Natuurfonds Fryslân worden?


U kunt als bedrijf of organisatie het werk van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) op meerdere manieren steunen. U laat in ieder geval uw maatschappelijke verantwoordelijkheid zien. Een geldelijke bijdrage stelt ANF in staat haar doelen te realiseren. Bijvoorbeeld door eigendom van een weidevogelparel te verwerven. Of door zeggenschap te krijgen over boerenland waar weidevogels een veilige plek hebben om te broeden. Uw bedrijf levert daarmee een directe bijdrage aan het behoud van de weidevogelstand in Fryslân.

Bedrijven en organisaties die MMM willen worden nodigen wij uit contact met ANF op te nemen. Steun geven kan natuurlijk in vele vormen en omvang. Maatwerk is ook altijd mogelijk. Voor meer informatie bel met 058-2504388 of E-mail naar info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl .

Is Mei Mooglik Makker iets voor uw bedrijf?


Een bedrijf of organisatie wordt Mei Mooglik Makker van ANF als zij zich committeert aan de doelen van ANF met een eenmalige geldelijke bedrage vanaf € 10.000,= . Uiteraard krijgt een Mei Mooglik Makker hier zaken voor terug:

 • Een advertentie (1/2 pagina) in de Leeuwarder Courant van onze mediapartner Mediahuis Noord.
 • Een jaarlijkse excursie voor maximaal 20 personen in Gruttoland. Eventueel in combinatie met het gebruik van bezoekerscentrum voor een bijeenkomst/vergadering.
 • Logovermeldingen en een toelichting op de website van ANF.
 • Logovermelding in ons bezoekerscentrum in Wommels.
 • Een Mei Mooglik Makker krijgt de mogelijkheid geboden het partnership via eigen media te communiceren.

Uiteraard is er altijd maatwerk mogelijk. Informeer naar de mogelijkheden bij onze stichting. Bel naar 058-2504388 of mail naar info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl .


Meer informatie Mei Mooglik Makker? >>>

Huidige bedrijvenpartners

Medio 2020 is Agrarisch Natuurfonds Fryslân gestart met het interesseren van bedrijven en organisaties binnen en buiten Fryslân voor haar werk. Spontaan meldde de firma Fairfield Chemical Carriers zich als eerste aan.

Image

Fairfield Chemical Carriers - Mei Mooglik Makker

Fairfield Chemical Carriers is de nummer 5 op de wereldmarkt van roestvrij stalen tankers die allerlei soorten vloeibare lading vervoeren. Het bedrijf heeft vestigingen in Rotterdam, USA, Durban, Singapore en Tokyo en heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hoog in het vaandel staan. Zo steunt zij o.a. lokale maatschappelijke doelen in Amerika, Singapore en Zuid Afrika. En nu dus ook in Fryslân.

Wilheminakade 149B, 29e verdieping, 3072 AP Rotterdam 

Meer informatie over Fairfield >>>

Deel dit met je vrienden

Bedrijvenvriendschap

Bedrijven of organisaties die ANF eenmalig steunen met een bedrag van minimaal € 1.000,= of meerjarig met een bijdrage van € 500,= kunnen zich bedrijvenvriend van ANF noemen. Hun bedrijfsnaam wordt op de website van ANF en in het bezoekerscentrum in Wommels vermeld. Eenmalig krijgt men een excursie voor 4 personen aangeboden bij Murk Nijdam. Voor meer informatie kunt u bellen met 058-2504388 of mailen naar info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl

 • CWM-International - Rotterdam

  Sluisjesdijk 127, 3087 AE Rotterdam

 • Lankhorst Engineered Products

  Prinsengracht 2, 8607 AD Sneek Lankhorst Engineerd Products

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor uw bedrijf?

Neem dan contact op met de mensen van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Een mailtje kan ook: info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl .