Adopteer een stukje weidegrond en red de weidevogel!


Red de weidevogel is een initiatief van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Adopteer een of meer vierkante meters weidegrond en je helpt bijvoorbeeld de grutto of de kievit. Je bijdrage wordt direct besteed aan het redden van de weidevogel. Bijvoorbeeld door een nieuwe plasdras bij boer Murk Nijdam in Wommels aan te leggen. Met daarbij 4 vogelkijkhutten. Hierdoor kunnen bezoekers genieten van weidevogels zonder ze te storen.


  • Door minimaal 1 m2 à € 7,50 te adopteren help je mee de weidevogels te redden. Je krijgt dan in de loop van 2020 een aantrekkelijk aanbod om in 2021 een bezoek te brengen aan het gruttoparadijs van Murk Nijdam in Wommels. Bovendien krijg je als beloning een link toegestuurd om het digitale weidevogel memoryspel te kunnen spelen. Want we willen toch niet dat weidevogels binnenkort een herinnering worden?
  • Maar meer mag natuurlijk ook. 10 m2 adopteer je voor € 75,=.  Je krijgt dan in het voorjaar van 2020 een leuke attentie toegestuurd. Ook maak je kans op een aantal leuke prijzen.
  • Maar je kunt ook 100 m2 (1 are) adopteren voor € 750,=. Je treedt dan toe tot de club van 500 van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Je krijgt dan een uitnodiging voor de officiële opening van de nieuw aan te leggen plasdras van Murk Nijdam in 2021. Ook vind je je naam terug in 1 van de 4 vogelkijkhutten van Murk Nijdam.

Bestelformulier adoptie m2 weidevogelgrond


Hieronder zie je het bestelformulier van onze actie 'red de weidevogel'.  Onder de 10 kun je het aantal verhogen tot maximaal 9. Je kunt dit aantal hierna combineren met andere aantallen. Onderaan zie je het totale aantal m2 en het bijbehorende bedrag. In de volgende stappen kun je dan je persoonlijke gegevens invullen en daarna betalen met Ideal. Alvast van harte bedankt voor je bijdrage. Hiermee lever je een concrete bijdrage aan het redden van de weidevogels. En sta jij dus ook vierkant achter de weidevogel!


Nodig je vrienden uit om ook een stuk weidegrond te adopteren!

Eindstand actie ‘red de weidevogel’ – 1e fase

De campagne red de weidevogel draait uiteindelijk om die prachtige weidevogels. Er zijn meer dan 20 vogelsoorten die onder de noemer weidevogel kunnen vallen. Er zijn in Fryslân 4 soorten die door velen als hoofdsoort worden gezien. Dat zijn de grutto, kievit, scholekster en tureluur. Maar er zijn meer soorten die vaak of soms in boerenland broeden. Bijvoorbeeld de slobeend, de krakeend en de kluut. Maar ook kleine zangvogels zoals de veldleeuwerik , graspieper en de kwikstaart voelen zich prima thuis in het weiland.

Image

Adopteren kan nog steeds! Uw adoptie telt mee in de 2e fase die volgende week officieel van start gaat.

De hoofdrolspelers

Image

grutto


De grutto (Limosa limosa) is een weidevogel uit de familie strandlopers en snippen (Scolopacidae) van de orde steltloperachtigen  (Charadriiformes). De grutto wasin de 20ste eeuw een algemene weidevogel, maar gaat sinds de eeuwwisseling door habitatverlies snel achteruit.

Image

kievit


De kievit of kieviet (Vanellus vanellus) is een weidevogel uit de familie plevieren (Charadriidae).De naam wordt meestal uitgesproken als kieviet.


Image

scholekster


De scholekster (Haematopus stralegus) is een zwartwitte steltloper uit de familie der scholeksters(Haematopodidae).


Image

tureluur


De tureluur (Tringa totanus)is een vogel uit de familie van strandlopers en snippen(Scolopacidae) met geslachtsnaamTringa (ruiters).

Erkend goed doel

Image

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Meer informatie?

Bel ons of mail naar info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl

Speel hier het weidevogel memoryspel!

Het weidevogel memoryspel leert je de weidevogels kennen en herkennen. Probeer 2 dezelfde kaartjes te vinden door ze aan klikken. Als ze allemaal bij elkaar hebt gezocht weet je weer heel veel meer. En als je dat wilt, kun je het gewoon nog een keer spelen. Want we willen toch niet dat weidevogels een herinnering (memory) worden?


Wil je actief iets doen voor weidevogels?

Wil je nog veel meer weten over weidevogels? Word dan lid van een van de 109 vogelwachten in Fryslân en word vrijwillig vogelwachter. Je maakt dan meestal onderdeel uit van een groep enthousiaste vrijwilligers die vooral in het broedseizoen vogels tellen en beschermen.


Aanmelden bij een lokale vogelwacht?

Contact met stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân

Wilt u meer weten over de projecten van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân? Of wilt u zich door ons laten informeren over de mogelijkheden om de doelen van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân te ondersteunen? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt het onderstaand formulier invullen. U kunt dan binnen 2 werkdagen een reactie van ons verwachten. Of wilt u telefonisch contact met de mensen van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân? Bel dan met ons algemene nummer 058-2504388 of met mobiel nummer 0651172174. We kunnen altijd een afspraak inplannen om al uw vragen te beantwoorden en de mogelijkheden te verkennen hoe we elkaar verder kunnen helpen.

Agrarisch Natuurfonds Fryslân – (statutair Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslan)

Telefoonnummer: 058-2504388/0651172174

Adres kantoor: Labadistendyk 2, 8637 VJ Wiuwert

KvK-nummer 70408319, RSIN – 858309063

Bankrekening nummer: NL72 RABO 0330 3130 53