Steun het werk van het Agrarisch Natuurfonds Fryslân


Spreken de doelen van het Agrarisch Natuurfonds Fryslân u aan? Wilt u een bijdrage leveren aan het bewaren van het traditionele cultuurlandschap voor latere generaties? U kunt het werk van Agrarisch Natuurfonds Fryslân op verschillende manieren steunen. U kunt Freon fan it Fryske Fjild worden. Door een maandelijks donatie steunt u het werk van het Agrarisch Natuurfonds Fryslân algemeen. Door eenmalig een bedrag of een stuk agrarische grond aan het Agrarisch Natuurfonds Fryslân te schenken of na te laten helpt u ons ook. Maar het kopen van een certificaat van het Agrarisch Natuurfonds Fryslân is ook een optie.

ANBI-status

 Het Agrarisch Natuurfonds Fryslân is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met deze status kunt u Agrarisch Natuurfonds Fryslân steunen op fiscale gunstige voorwaarden.


Contact?

Neem gerust contact met het Agrarisch Natuurfonds Fryslân op voor een nadere kennismaking.