kievitseieren op het Noordereiland

Noordereiland al snel in trek

Het is nog maar 3 weken geleden dat het Noordereiland bij Drachten een laatste onderhoudsbeurt kreeg voor het broedseizoen. Vele vrijwilligers van de lokale vogelwacht, ANF en stichting Weideleven waren hierbij. Inmiddels zijn de eerste kievitseieren in Fryslân gevonden en bij de BFVW gemeld. Zo ook op het Noordereiland bleek afgelopen weekend. Haiko van der Werff van de vogelwachten Drachten/Beetsterzwaag …

Noordereiland opruimdag 2023

Noordereiland klaar voor het broedseizoen

Op zaterdag 4 maart 2023 werd door een tiental vrijwilligers op het noordereiland de puntjes op de i gezet. Er werd veel troep opgeruimd. Ook werden er eendenkorven en borden geplaatst. Stichting Weideleven freesde diverse stroken en bracht hier en daar schelpen aan. Tenslotte werd er een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF), vogelwacht It Súd & Omkriten en …

Bezoek aan De Waard

Afgelopen donderdag bracht een aantal mensen van Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) en de vogelwacht Leeuwarden een bezoek aan project ‘De Waard’ vlakbij Leeuwarden. Zij werden in dit gebied van ongeveer 22 hectare rondgeleid door mensen van de gemeente Leeuwarden. Dit gebied gelegen ten zuiden van Zuiderburen en dicht bij de Wâldwei is een potentiële weidevogelparel. Zoals eerder gecommuniceerd is De …

advertentie 'help de weidevogel vlucht'

start nieuwe campagne ANF

Op zaterdag 3 december start de nieuwe publiekscampagne van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF). De campagne heet ‘Help, de weidevogel vlucht…’. Met de opbrengst van de campagne zal ANF een volgende weidevogelparel aankopen. Er is op dezelfde 3 december een intentieverklaring met de familie De Boer uit Tjerkwerd getekend. Zij willen 12 hectares van hun beste weidevogelgrond aan ANF overdragen. …

BROEDRESULTATEN SINDS 1977

door Hans Peeters / foto boven Kluut Het broedseizoen 2022 is achter de rug en met een goed gevoel kijken we daarop terug. Nog nooit kwamen er zoveel jong grutto’s en kluten groot in Gruttoland. En niet eerder broedde er zoveel kleine plevieren. Hieronder de cijfers op een rij sinds 1977. Vanaf 1977 houdt boer Murk de broedgegevens van grutto, …

Noordereiland - Drachten

Beheer Noordereiland Drachten naar ANF

Op dinsdag 13 september vond de officiële overdracht plaats van het beheer van het Noordereiland Drachten van gemeente Smallingerland aan stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân. De stichting neemt gedurende 30 jaar het beheer en onderhoud van Noordereiland over met als doel (weide)vogels op het eiland in stand te houden.Het Noordereiland ligt ter hoogte van het Bûtenstfallaat aan de westkant van Drachten …

Bezoek het Frysk Fûgelfestijn!

Het Frysk Fûgelfestijn wordt gehouden op zaterdag 10 september tussen 11 en 18 uur bij het bezoekerscentrum van Nationaal Park De Alde Feanen in Earnewâld (Koaidyk 8a). Was de coronatijd voor jou ook een periode waarin je de natuur (opnieuw) ontdekt hebt? En wil je daar nu wat meer mee gaan doen? Vogels kijken en op naam brengen, het zogenaamde …

Wild Art Diner 8-10-22

Dineren en veilen voor ANF

Galerie Autrevue organiseert op 8 oktober a.s. een Wild Art diner. In Tjaarda in Oranjewoud krijgen mensen een bijzonder 5-gangen menu voor geschoteld en wordt er een kunstveiling gehouden. Onze stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) is deze avond gekozen als goed doel. Dus een deel van inkomsten van het diner en de veiling is voor ANF. Een jaar geleden stond …

Fairchem Grutto

Op vrijdag 8 april 2022 was het zover. De Fairchem Grutto werd in Nagasaki (Japan) te water gelaten. Voor Fairfield Chemicals Carriers (FCC) een belangrijk moment, maar ook voor Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF). Zoals wellicht bekend is FCC de eerste Mei Moglik Makker van ANF. De Fairchem Grutto is een carrier in de zogenaamde ecoclass. Duurzaamheid is een belangrijke speerpunt …

Videoverslag Opening Gruttoland

Zoals eerder gemeld was de opening van Gruttoland op 25 maart 2022 een groot succes. Er is een kort beeldverslag gemaakt van deze geslaagde dag.