Met wie heeft u te maken bij het Agrarisch Natuurfonds Fryslân?


Het bestuur van het Agrarisch Natuurfonds Fryslân bestaat uit ervaren en bevlogen mensen. Zoals in de statuten van het Agrarisch Natuurfonds Fryslân is vastgelegd heeft een meerderheid binding met Friese vogelwachten of een verleden met de Bond Friese Vogelwachten. Zij heeft dus affiniteit met de weidevogels en alles waar daar betrekking op heeft. Naast een goed bestuur is er ook een aantal experts betrokken bij het Agrarisch Natuurfonds Fryslân, bijvoorbeeld een rentmeester, notaris, subsidiedeskundige, fondsenwerver en een bank. Het bestuur wordt gevormd door Rendert Algra - voorzitter, Eddy de Boer - secretaris, Douwe de Boer - penningmeester, Marco Hoekstra - algemeen bestuurslid en Jelmer Brouwer - algemeen bestuurslid.
Rendert Algra is een ondernemende en ervaren bestuurder. Hij is o.a. partner en loopbaancoach bij Loopbaan Na Politiek. Verder is Rendert Algra actief in de handel en verhuur van kunststof boerderijdieren. Dit bedrijf is voortgekomen uit het project kunstkoeien tijdens Simmer 2000. Zijn kennis en ervaring van weidevogels heeft hij opgedaan als voorzitter (tot 1 maart 2019) van de Bond Friese VogelWachten. De opgedane kennis wil Rendert Algra inzetten voor het Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Als voorzitter heeft hij een aanjagende functie naar overheid, bedrijfsleven, de agrarische sector en de Fryske Mienskip.

Contact met Rendert Algra?

Mailen kan ook via info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl

Eddy de Boer is woonachtig in Easterein en als productieleider werkzaam bij Royal Lankhorst Euronete Group in Sneek. Eddy de Boer heeft een lange geschiedenis met de Friese agrarische natuur als weidevogelbeschermer en gedurende meerdere jaren als hoofdbestuurslid van de Bond Friese VogelWachten (BFVW). Ook is Eddy de Boer actief als gebiedscoördinator voor de BFVW. In deze rol is hij de verbinding tussen agrarische collectieven en lokale vogelwachten. Als secretaris hoopt Eddy de Boer een bijdrage te leveren aan het herstel van de weidevogelstand.

Contact met Eddy de Boer?

Mailen kan ook via info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl

Douwe de Boer is een bevlogen ondernemer en adviseur. Vanuit zijn professie als accountant wenst hij bij te dragen aan winstvergroting van zijn relaties. Maar bovenal aan vergroting van het plezier in het leven door bewustere keuzes na te streven vanuit het creëren van inzicht. Kortom alle clichés zijn wel van toepassing op deze Fries. Jarenlang bestuurslid van verschillende sportieve clubs en stichtingen geeft rust en vertrouwen. De zaken worden goed geregeld. Vanwege zijn jarenlange ervaring met subsidies, en de bijbehorende verklaringen, kan de meerwaarde van Douwe vorm krijgen voor de stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Hij ging vroeger al met zijn pake te eieren zoeken en gunt dat de huidige jeugd ook.

Contact met Douwe de Boer?

Mailen kan ook via info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl

Marco Hoekstra is woonachtig in Easterein en was ruim 10 jaar in dienst van de Bond Friese VogelWachten als senior beleidsmedewerker. In deze rol heeft Marco Hoekstra gewerkt aan de ontwikkeling en instandhouding van de structuur van lokale vogelwachten in Fryslân. Ook heeft hij samengewerkt met natuurorganisaties en agrarische natuurverenigingen. Dit alles met het doel een bijdrage te leveren aan het behoud van weidevogels in Fryslân voor latere generaties.

Contact met Marco Hoekstra?

Mailen kan ook via info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl

Jelmer Brouwer is woonachtig in Wommels. Opgegroeid met het eieren zoeken en nog steeds nazorger voor de vogelwachten Winsum en Wommels. Hij kwam bij stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân om mee te helpen aan dit mooie project. Zijn kennis van computers zet hij hier dan ook graag voor in.

Contact met Jelmer Brouwer?

Mailen kan ook via info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl