Met wie heeft u te maken bij het Agrarisch Natuurfonds Fryslân?


Het bestuur van het Agrarisch Natuurfonds Fryslân bestaat uit ervaren en bevlogen mensen. Zoals in de statuten van het Agrarisch Natuurfonds Fryslân is vastgelegd heeft een meerderheid binding met Friese vogelwachten of een verleden met de Bond Friese Vogelwachten. Zij heeft dus affiniteit met de weidevogels en alles waar daar betrekking op heeft. Naast een goed bestuur is er ook een aantal experts betrokken bij het Agrarisch Natuurfonds Fryslân, bijvoorbeeld een rentmeester, notaris, subsidiedeskundige, fondsenwerver en een bank. Het bestuur wordt gevormd door Render Algra - voorzitter, Eddy de Boer - secretaris, Douwe de Boer - penningmeester en Marco Hoekstra - algemeen bestuurslid. Het bestuur wordt ondersteund door Henk de Jong.

Rendert Algra is een ondernemende en ervaren bestuurder. Hij is o.a. partner en loopbaancoach bij Loopbaan Na Politiek. Verder is Rendert Algra actief in de handel en verhuur van kunststof boerderijdieren. Dit bedrijf is voortgekomen uit het project kunstkoeien tijden Simmer 2000. Zijn kennis en ervaring van weidevogels heeft hij opgedaan als voorzitter (tot 1 maart 2019) van de Bond Friese Vogelwachten. De opgedane kennis wil Rendert Algra inzetten voor het Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Als voorzitter heeft hij een aanjagende functie naar overheid, bedrijfsleven, de agrarische sector en de Fryske Mienskip.

Contact met Rendert Algra?

Mailen kan ook via info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl

Eddy de Boer is woonachtig in Easterein en als productieleider werkzaam bij Royal Lankhorst Euronete Group in Sneek. Eddy de Boer heeft een lange geschiedenis met de Friese agrarische natuur als weidevogelbeschermer en gedurende meerdere jaren als hoofdbestuurslid van de Bond Friese Vogelwachten (BFVW). Ook is Eddy de Boer actief als gebiedscoördinator voor de BFVW. In deze rol is hij de verbinding tussen agrarische collectieven en lokale vogelwachten. Als secretaris hoopt Eddy de Boer een bijdrage te leveren aan het herstel van de weidevogelstand.

Contact met Eddy de Boer?

Mailen kan ook via info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl

Douwe de Boer is een bevlogen ondernemer en adviseur. Vanuit zijn professie als accountant wenst hij bij te dragen aan winstvergroting van de relaties van zijn eigen kantoor “ Thoracc, adviseurs en accountants”  (6 F.T.E.)  te Dronryp. Maar bovenal aan vergroting van het plezier in het leven door bewustere keuzen na te streven vanuit het creëren van inzicht. Kortom alle clichés zijn wel van toepassing op deze Fries. Jarenlang bestuurslid van verschillende sportieve clubs en stichtingen geeft rust en vertrouwen. De zaken worden goed geregeld. Vanwege zijn jarenlange ervaring bij zowel stichtingen als met subsidies, en de bijbehorende verklaringen, kan de meerwaarde van Douwe vorm krijgen voor de stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Hij ging vroeger al met zijn Pake te eierzoeken en gunt dat de huidige jeugd ook.

Contact met Douwe de Boer?

Mailen kan ook via info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl

Marco Hoekstra is woonachtig in Easterein en directeur van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. Marco Hoekstra is ruim 10 jaar in dienst geweest van de Bond Friese Vogelwachten als senior beleidsmedewerker. In deze rol heeft Marco Hoekstra gewerkt aan de ontwikkeling en instandhouding van de structuur van lokale vogelwachten in Fryslân. Ook heeft hij samengewerkt met natuurorganisaties en agrarische natuurverenigingen. Dit alles met het doel een bijdrage te leveren aan het behoud van weidevogels in Fryslân voor latere generaties.

Contact met Marco Hoekstra?

Mailen kan ook via info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl

Agrarisch Natuurfonds Fryslân - belangrijk om te weten

Het Agrarisch Natuurfonds Fryslân is eind 2017 opgericht en daarmee een jonge organisatie. In de statuten van het Agrarisch Natuurfonds Fryslân is bepaald dat een meerderheid van de bestuursleden een bestuurlijke functie hebben bij de BFVW dan wel bij een van de lokale vogelwachten. Bestuursleden worden benoemd voor de periode van 3 jaar. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, anders dan een vergoeding voor gemaakte kosten in het kader van hun functie.

ANBI-status

Het Agrarisch Natuurfonds Fryslân is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met deze status kunt u Agrarisch Natuurfonds Fryslân steunen op fiscale gunstige voorwaarden.


Image
Meer info over de ANBI-status van Agrarisch Natuurfonds Fryslân klik hier voor meer informatie >>>

Contact?

Neem gerust contact met het Agrarisch Natuurfonds Fryslân op voor een nadere kennismaking.

Beleidsplan

Het Agrarisch Natuurfonds Fryslân heeft inmiddels een eerste beleidsplan (2018-2021) opgesteld. In dit beleidsplan zijn missie, visie en de strategie opgenomen. Wilt u informatie over dit beleidsplan? Neem dan gerust contact met ons op. Hieronder kunt u het beleidsplan bekijken en eventueel downloaden.


Download het beleidsplan Agrarisch Natuurfonds Fryslân 2018-2021

Jaarverslag 2018

Hieronder kunt u het jaarverslag 2018  van Agrarisch Natuurfonds Fryslân bekijken en downloaden.Download het jaarverslag 2018 van het Agrarisch Natuurfonds Fryslân

Jaarverslag 2019

Hieronder vindt u alweer het 2e jaarverslag van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân. U kunt het bekijken of downloaden.

Download het jaarverslag 2019 van het Agrarisch Natuurfonds Fryslân

Statuten Agrarisch Natuurfonds Fryslân

Hieronder vindt u de statuten van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Op 27 december 2017 waren de toenmalige bestuursleden Rendert Algra, Marco Hoekstra en Jaap Dijkstra aanwezig bij de oprichting. Deze bijeenkomst vond plaats ten kantore van notaris Slagman te Leeuwarden. In het voorjaar van 2018 overleed bestuurslid Jaap Dijkstra. Eddy de Boer werd bereid gevonden zijn taak als secretaris over te nemen.

Download de statuten van Agrarisch Natuurfonds Fryslân

CBF keurmerk


Image

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Paspoort

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken


Contact?

Neem gerust contact met het Agrarisch Natuurfonds Fryslân op voor een nadere kennismaking.