Vactures Agrarisch Natuurfonds Fryslân


Stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) is eind 2017 opgericht vanuit de Bond Friese VogelWachten (BFVW). ANF zet zich in voor het behoud van weidevogels in Fryslân in het algemeen en het behoud van weidevogel parels in het bijzonder.

Het vrijwillige bestuur van ANF bestaat uit 5 personen. Zij wordt ondersteund door een parttime projectleider. Door een flinke groei van onze stichting in de afgelopen jaren zoekt het bestuur van ANF een aantal enthousiaste en deskundige vrijwilligers voor verschillende taken. Hierbij gaat het bestuur van ANF ervan uit dat de vrijwilligers berekend zijn op hun taken. Én dat de beschikbaarheid van de vrijwilliger overeenkomt met de verwachtingen van beide kanten. Vrijwilligerswerk is in dit geval niet vrijblijvend. ANF ondersteunt en faciliteert haar vrijwilligers op passende wijze en draagt zorg voor een prettige werkomgeving.


Image

Rondleider Gruttoland - vrijwilliger

Jij maakt deel uit van een groep rondleiders die geïnteresseerden het verhaal van Gruttoland in Wommels vertellen. Het verhaal van Gruttoland gaat over het levenswerk van boer Murk Nijdam, het werk van ANF en natuurlijk over de volop aanwezige weidevogels. Je weet deelnemers aan een excursie te boeien met je verhaal en je neemt ze daadwerkelijk mee naar de plasdras. Je bent in staat om de meeste relevante vragen van bezoekers te beantwoorden. En je kunt overweg met presentatiemateriaal en vindt het leuk om voor een groep te staan. Een totale rondleiding duurt ongeveer 2 uur. Met ingang van het weidevogelseizoen 2022 worden meer dan 3.000 bezoekers in Gruttoland verwacht. Je vindt het ook leuk om samen te werken met andere vrijwilligers.

Je bent bereid gemiddeld 4 uren per week aan je vrijwilligerstaak als rondleider te besteden. In het weidevogelseizoen (maart-augustus) zal dit soms meer zijn en in andere periodes minder/niet.


Lees hier het functieprofiel van rondleider Gruttoland>>
Heb je belangstelling voor deze vrijwilligersfunctie? Schrijf dan een korte motivatie met een CV en stuur deze digitaal naar info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Meer informatie over deze vacature(s)?

Bel of mail voor nadere informatie over deze vrijwilligersfuncties met ANF. Mailadres: info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl