Vactures Agrarisch Natuurfonds FryslânStichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) is eind 2017 opgericht vanuit de Bond Friese VogelWachten (BFVW). ANF zet zich in voor het behoud van weidevogels in Fryslân in het algemeen en het behoud van weidevogel parels in het bijzonder.

Het vrijwillige bestuur van ANF bestaat uit 5 personen. Zij wordt ondersteund door een parttime projectleider. Door een flinke groei van onze stichting in de afgelopen jaren zoekt het bestuur van ANF een aantal enthousiaste en deskundige vrijwilligers voor verschillende taken. Hierbij gaat het bestuur van ANF ervan uit dat de vrijwilligers berekend zijn op hun taken. Én dat de beschikbaarheid van de vrijwilliger overeenkomt met de verwachtingen van beide kanten. Vrijwilligerswerk is in dit geval niet vrijblijvend. ANF ondersteunt en faciliteert haar vrijwilligers op passende wijze en draagt zorg voor een prettige werkomgeving.

Op dit moment zoekt het ANF geen nieuwe vrijwilligers.
Hou deze pagina in de gaten mocht je in de toekomst vrijwilliger willen worden

Meer informatie over deze vacature(s)?

Bel of mail voor nadere informatie over deze vrijwilligersfuncties met ANF. Mailadres: info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl