Agrarisch Natuurfonds Fryslân, voor mensen met liefde voor de Fryske greide


Heeft u soms ook heimwee naar het weidse Friese landschap waar het boerenbedrijf en de agrarische natuur een geheel vormden? Waar flora en fauna in al hun verscheidenheid zorgden voor een kleurrijk landschap met vooral in het voorjaar een orkest aan geluid? Vooral het geluid van weidevogels is op steeds minder plekken in Fryslân te horen. Bijvoorbeeld de grutto (skries) die voor een belangrijk deel afhankelijk is van de Friese weidebiotoop. In Fryslân worden door vogelwachters, natuurorganisaties en wetenschappers anno 2023 nog maar z'n 8800 nesten en broedparen geteld (Bron: Weidevogels in Fryslân Jaarbericht 2023). Wat te denken van de culturele weidevogel de kievit (ljip). Door de grote veranderingen in het landbouwsysteem en de toenemende predatie zien we de kievit in het voorjaar nauwelijks meer 'oer de wjuk' gaan.

Image

Grutto


kievit
Kievit

scholekster
Scholekster

tureluur
Tureluur

Tijd voor actie!


Het Agrarisch Natuurfonds Fryslân wil bijdragen aan het behouden en verbeteren van het Fries agrarisch cultuurlandschap. Concreet wil Agrarisch Natuurfonds Fryslân het volgende bereiken:

  • Het verbeteren van de weidevogelstand in Fryslân;
  • Het behouden van weidevogelparels in Fryslân;
  • Het behouden van cultuurhistorisch grasland;
  • Het verbeteren van de weidevogelbiotoop;
  • Het ondersteunen van agrarisch natuurbeheer.

Om dit allemaal te kunnen bereiken wil het Agrarisch Natuurfonds Fryslân projecten verwerven. Het verwerven van een project betekent dat het ANF agrarische grond in bezit krijgt of dit voor langere tijd kan gebruiken. Deze agrarische gronden moeten optimaal zijn of worden ingericht voor weidevogels. De grond wordt agrarisch beheerd op een manier die gunstig is voor het landschap en voor de weidevogels.

Gruttoland Wommels

Inmiddels heeft het Agrarisch Natuurfonds Fryslân de grond van boer Murk gekocht en is daarmee eigenaar geworden. Dit is gelukt met enorm veel steun vanuit sympathisanten, bedrijven en de overheid. Hierdoor blijft de grond in het beheer van het Agrarisch Natuurfonds Fryslan en pacht boer Murk nu de grond.  Wilt u meer informatie over Gruttoland Wommels of wilt u Gruttoland Wommels bezoeken, dat kan op de website www.gruttoland.nl.

Gruttoland Tjerkwerd

In 2023 heeft het Agrarisch Natuurfonds Fryslân de eerst 4.3 hectare van de familie Bote en Astrid de Boer gekocht. We zijn op dit moment druk bezig met onze campagnes om ook de overige 8 hectare van de Botes gruttoparadijs over te nemen. Meer informatie over dit project vindt u via onderstaande knop of onder het menu projecten op deze website.

Noordereiland

Sinds 2022 heeft het Agrarisch Natuurfonds Fryslân het beheer over het Noordereiland bij Drachten. De gemeente Smallingerland heeft voor 30 jaar het beheer en onderhoud aan het Agrarisch Natuurfonds Fryslân gegeven. Meer informatie over dit project vindt u via onderstaande knop of onder het menu projecten op deze website.

Gruttoland Wommels
Gruttoland Tjerkwerd
Noordereiland

Even voorstellen - stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân
Contact?

Neem gerust contact met het Agrarisch Natuurfonds Fryslân op voor een nadere kennismaking.

Delen met anderen