Gruttoland – it bêste Skriezelân fan d’ierde!


De 1e grote publieksactie van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) 'vierkant achter de weidevogel' was een doorslaand succes. Via de actiewebsite www.reddeweidevogel.nl kon men aan de actie deelnemen. Op 4 juni 2020 werd het gestelde doel van 32.000 m2 gehaald. Bijna 3.000 sympathisanten adopteerden 1 of meer m2 weidegrond bij boer Murk Nijdam. Zoals eerder aangekondigd, blijft het niet bij deze ene actie. ANF gaat verder, want de grutto heeft het nog steeds bijzonder zwaar. Daarom vragen we om hulp. Uw hulp om met ons te bouwen aan Gruttoland.

Lees hier alles over onze actie 'bouwen aan gruttoland' >>>

NODIG JE VRIENDEN UIT OM OOK EEN STUK WEIDEGROND TE ADOPTEREN!

De gegevens van Agrarisch Natuurfonds Fryslân


Agrarisch Natuurfonds Fryslân - (statutair Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslan)

Telefoonnummer: 058-2504388/0651 172 174

E-mail: info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl

Adres kantoor: Labadistendyk 2, 8637 VJ Wiuwert

KvK-nummer 70408319, RSIN - 858309063

Bankrekening nummer: NL72 RABO 0330 3130 53

Agrarisch Natuurfonds Fryslân, voor mensen met liefde voor de Fryske Greide

Heeft u soms ook heimwee naar het weidse Friese landschap waar het boerenbedrijf en de agrarische natuur een geheel vormden? Waar flora en fauna in al hun verscheidenheid zorgden voor een kleurrijk landschap met vooral in het voorjaar een orkest aan geluid? Vooral het geluid van weidevogels is op steeds minder plekken in Fryslân te horen. Bijvoorbeeld de grutto (skries) die voor een belangrijk deel afhankelijk is van de Friese weidebiotoop. In Fryslân worden door vogelwachters, natuurorganisaties en wetenschappers anno 2018 nog maar ruim 6000 nesten en broedparen geteld. Wat te denken van de culturele weidevogel de kievit (ljip). Door de grote veranderingen in het landbouwsysteem en de toenemende predatie zien we de kievit in het voorjaar nauwelijks meer "oer de wjuk" gaan.

Image
Kievit (Ljip)

Image
Grutto (Skries)

Image
Scholekster (Strânljip)

Image
Tureluur (Tsjirk)

Tijd voor actie!


De Bond Friese VogelWachten heeft eind 2017 het initiatief genomen om de stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) op te richten. Het Agrarisch Natuurfonds Fryslân wil bijdragen aan het behouden en verbeteren van het Fries agrarisch cultuurlandschap. Concreet wil Agrarisch Natuurfonds Fryslân het volgende bereiken:

  • Het verbeteren van de weidevogelstand in Fryslân;
  • Het behouden van weidevogelparels in Fryslân;
  • Het behouden van cultuurhistorisch grasland;
  • Het verbeteren van de weidevogelbiotoop;
  • Het ondersteunen van agrarisch natuurbeheer.

Om dit allemaal te kunnen bereiken wil het Agrarisch Natuurfonds Fryslân projecten verwerven. Het verwerven van een project betekent dat het Agrarisch Natuurfonds Fryslân agrarische grond in bezit krijgt of dit voor langere tijd kan gebruiken. Deze agrarische gronden zullen optimaal moeten zijn of worden ingericht voor weidevogels. De grond zal agrarisch worden beheerd op een manier die gunstig is voor het landschap en voor de weidevogels.

Nieuws van Agrarisch Natuurfonds Fryslân

Er is altijd veel beweging rondom het Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Steeds meer mensen kennen ons en steunen ons werk. We hebben in 2018 kenbaar gemaakt dat het project Murk Nijdam onze eerste uitdaging is. Met veel enthousiasme is het bestuur aan de slag gegaan om het project bekendheid te geven. In de zomer 2019 zullen we starten met het eerste fase het project. Blijf hier op de hoogte van deze en andere ontwikkeling van Agrarisch Natuurfonds Fryslân.

Steun het werk van Agrarisch Natuurfonds Fryslân


Spreken de doelen van Agrarisch Natuurfonds Fryslân u aan? Wilt u een bijdrage leveren aan het bewaren van het traditionele cultuurlandschap voor latere generaties? U kunt het werk van Agrarisch Natuurfonds Fryslân op verschillende manieren steunen. Door eenmalig een bedrag of een stuk agrarische grond aan Agrarisch Natuurfonds Fryslân te schenken of na te laten helpt u ons ook. Maar het kopen van een certificaat van Agrarisch Natuurfonds Fryslân is binnenkort ook een optie.

ANBI-status

Het Agrarisch Natuurfonds Fryslân is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met deze status kunt u Agrarisch Natuurfonds Fryslân steunen op fiscale gunstige voorwaarden.


Meer info over de ANBI-status van Agrarisch Natuurfonds Fryslân klik hier voor meer informatie >>>


Image

CBF - keurmerk

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.


Image

Delen met anderen

Met wie heeft u te maken bij het Agrarisch Natuurfonds Fryslân?


Het bestuur van  Agrarisch Natuurfonds Fryslân bestaat uit ervaren en bevlogen mensen. Zoals in de statuten van  Agrarisch Natuurfonds Fryslân is vastgelegd heeft een meerderheid binding met Friese vogelwachten of een verleden met de Bond Friese VogelWachten. Zij heeft dus affiniteit met de weidevogels en alles waar daar betrekking op heeft. Naast een goed bestuur is ook een aantal experts betrokken bij Agrarisch Natuurfonds Fryslân, bijvoorbeeld een rentmeester, notaris, subsidiedeskundige, fondsenwerver, bank en accountant. Het bestuur wordt gevormd door Rendert Algra - voorzitter, Eddy de Boer - secretaris, Douwe de Boer - penningmeester en Marco Hoekstra - algemeen bestuurslid. Het bestuur wordt ondersteund door Henk de Jong - medewerker.

Voor meer informatie over de stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân klik hier >>>

Projecten van het Agrarisch Natuurfonds Fryslân

Image

Momenteel is het bestuur van het Agrarisch Natuurfonds Fryslân in gesprek met diverse partijen om projecten te realiseren. In een aantal gevallen gaat het om het verkrijgen van het eigendom van agrarische grond. Hiervoor zijn middelen nodig. Het bestuur van het Agrarisch Natuurfonds Fryslân roept iedereen in Fryslân op om mee te doen om deze projecten mogelijk te maken. Het Agrarisch Natuurfonds Fryslân zal concreet over deze projecten communiceren als betrokkenen overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden. Heeft u een interessant project dat interessant voor het Agrarisch Natuurfonds Fryslân zou kunnen zijn? Neem dan contact met het bestuur op voor een kennismaking.

Het project Murk Nijdam - het eerste project van Agrarisch Natuurfonds Fryslân


Het eerste project van Agrarisch Natuurfonds Fryslân is een feit. Skriezeboer Murk Nijdam en Agrarisch Natuurfonds Fryslân hebben de krachten gebundeld. In 3 fasen zal het project Murk Nijdam worden gerealiseerd. De eerste fase is de herinrichting van de plasdrassituatie op het land van Murk Nijdam. De realisatie zal afhangen van de financiering van het plan. Uw bijdrage kan het verschil maken. Na het broedseizoen 2019 moet de schep in de grond, zodat liefhebbers en bezoekers in 2020 kunnen genieten van de mooiste weidevogelparel van Fryslân. 

Lees hier veel meer over het project Murk Nijdam >>>
Image

Delen met anderen

Contact met stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân

Wilt u meer weten over de projecten van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân? Of wilt u zich door ons laten informeren over de mogelijkheden om de doelen van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân te ondersteunen? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt het onderstaand formulier invullen. U kunt dan binnen 2 werkdagen een reactie van ons verwachten. Of wilt u telefonisch contact met de mensen van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân? Bel dan met ons algemene nummer 058-2504388. We kunnen altijd een afspraak inplannen om al uw vragen te beantwoorden en de mogelijkheden te verkennen hoe we elkaar verder kunnen helpen.