Weidevogelparels die wachten om gered te worden

Een van de redenen om in 2017 stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) op te richten was het redden en/of ondersteunen van weidevogelparels in Fryslân. Is dat nodig? Helaas wel. Het komt voor dat een extensieve boer besluit zijn bedrijf te staken en de grond wordt gekocht door een meer intensieve buurman. In sommige gevallen heeft dit gevolgen voor de broedbiotoop van weidevogels. Weidevogels zijn namelijk nogal kieskeurig in het selecteren van de beste broedplaats. Weidevogels hebben in het broedseizoen baat bij bloemrijke weiden, voedselrijke bodem, hogere waterpeilen en rust tijdens de broedtijd. Bij het moderne boerenbedrijf zijn deze omstandigheden maar zelden aanwezig. Gelukkig zijn er in Fryslân en daarbuiten nog parels waar weidevogels alle ruimte krijgen.

Kent u een bedreigde weidevogelparel?

Bel of mail ons dan ! (info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl)

Wilt u ANF steunen? U kunt een bijdrage storten op de bankrekening van onze ANBI stichting. Bankrekening nummer: NL72 RABO 0330 3130 53

Gruttoland de eerste weidevogelparel van ANF


De eerste parel waar het bestuur van ANF zich voor inzette was het bedrijf van Murk Nijdam. Deze boer heeft een extensief en traditioneel melkveebedrijf vlakbij Wommels. Sinds zijn jonge jeugd hebben weidevogels zijn interesse. Vooral het welzijn van de bedreigde grutto houdt hem bezig.

Op 14 juli 2022 ging het eigendom van 32,3 hectare over van Murk Nijdam naar ANF. Om dit mogelijk te maken heeft Murk Nijdam een deel van de koopsom als lening aan ANF in de boeken staan. Hiervoor zullen in een later stadium financiële middelen worden gezocht. Eerder werden al 2 Gruttoland percelen van respectievelijk 3,2 en 3,5 hectare eigendom van ANF. Hiermee is ANF dus formeel eigenaar van de gronden van Gruttoland. Het beheer blijft gelukkig in handen van Murk Nijdam. Als het aan het bestuur van ANF ligt, blijft de  succesvolle aanpak van weidevogelbeheer door Murk Nijdam nog vele jaren doorgaan. Zijn kennis en enthousiasme zijn voorlopig onmisbaar voor de weidevogels en de vele vrijwilligers van ANF.
Murk Nijdam

boer Murk Nijdam


Image

Gruttoland


Voor veel meer informatie over Gruttoland klik hier >>>

Projecten in voorbereiding

ANF wordt met regelmaat benaderd voor steun aan bedreigde weidevogelparels. Het bestuur neemt dit soort suggesties altijd in behandeling. Een potentieel project wordt uitgebreid beoordeeld. Al dan niet met hulp van experts op het gebied van weidevogelbeheer, rentmeesters etc. Er zal altijd worden gekeken naar de kansen voor weidevogels op korte en op langere termijn. Er wordt meestal ook gekeken naar de mogelijkheden van gebiedsontwikkeling voor weidevogels op grotere schaal. Dit is niet een voorwaarde. Soms kan een weidevogelparel ook de start zijn van een gebiedsontwikkeling. Nadat een project door ANF is aangenomen, zal het bestuur fondsenwerving, subsidieverwerving en crowdfunding opstarten. Door de groeiende bekendheid van ANF worden steeds vaker schenkingen en legaten aan ANF gegund. Dit kan de realisatie van een project soms versnellen.

Wilt u meer weten over schenken en nalaten? klik hier >>>

Contact met stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân


Wilt u meer weten over de projecten van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân? Of wilt u zich door ons laten informeren over de mogelijkheden om de doelen van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân te ondersteunen? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt het onderstaand formulier invullen. U kunt dan binnen 2 werkdagen een reactie van ons verwachten. Of wilt u telefonisch contact met de mensen van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân? Bel dan met ons algemene nummer 058-2504388. We kunnen altijd een afspraak inplannen om al uw vragen te beantwoorden en de mogelijkheden te verkennen hoe we elkaar verder kunnen helpen.

Laat je vrienden weet dat het werk van ANF steunt!

  Agrarisch Natuurfonds Fryslân - (statutair Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslan)

  Telefoonnummer: 058-2504388/0651172174

  Adres kantoor: Labadistendyk 2, 8637 VJ Wiuwert

  KvK-nummer 70408319, RSIN - 858309063

  Bankrekening nummer: NL72 RABO 0330 3130 53

  Agrarisch Natuurfonds volop actief

  Het bestuur van ANF is constant in gesprek met boeren en andere partijen om projecten te realiseren. In een aantal gevallen gaat het om het verkrijgen van het eigendom van agrarische grond. Hiervoor zijn middelen nodig. Het bestuur roept iedereen in Fryslân op om mee te doen om deze projecten mogelijk te maken. Zij zal concreet over deze projecten communiceren als betrokkenen overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden. Heeft u een geschikt project dat interessant voor het Agrarisch Natuurfonds Fryslân zou kunnen zijn? Neem dan contact op met het bestuur voor een kennismaking.