Weidevogelparels die wachten om gered te worden

Een van de redenen om in 2017 stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) op te richten was het redden en/of ondersteunen van weidevogelparels in Fryslân. Is dat nodig? Helaas wel. Het komt voor dat een extensieve boer besluit zijn bedrijf te staken en de grond wordt gekocht door een meer intensieve buurman. In sommige gevallen heeft dit gevolgen voor de broedbiotoop van weidevogels. Weidevogels zijn namelijk nogal kieskeurig in het selecteren van de beste broedplaats. Weidevogels hebben in het broedseizoen baat bij bloemrijke weiden, voedselrijke bodem, hogere waterpeilen en rust tijdens de broedtijd. Bij het moderne boerenbedrijf zijn deze omstandigheden maar zelden aanwezig. Gelukkig zijn er in Fryslân en daarbuiten nog parels waar weidevogels alle ruimte krijgen.

Kent u een bedreigde weidevogelparel?

Bel of mail ons dan ! (info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl)

Wilt u ANF steunen? U kunt een bijdrage storten op de bankrekening van onze ANBI stichting. Bankrekening nummer: NL72 RABO 0330 3130 53

Gerealiseerde projecten van ANF


Sinds de oprichting van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân is er aan meerdere projecten gewerkt. Het project Gruttoland was het grootste project tot nu toe. Dit project werd in 2022 afgerond. In maart 2022 werd het feestelijk geopend.

Image
Meer weten over Gruttoland? >>
Sinds september 2022 is het beheer van het Noordereiland vlakbij Drachten in handen van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân. ANF neemt gedurende 30 jaar het beheer en onderhoud van Noordereiland over met als doel (weide)vogels op het eiland in stand te houden.

Image
Meer weten over Noordereiland? >>

Laat je vrienden weet dat het werk van ANF steunt!

Projecten in voorbereiding


Het project van de familie De Boer vlakbij Tjerkwerd is het volgende project waar stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) zich op gaat richten. In november zal er naar verwachting een intentieverklaring tussen de familie De Boer en ANF worden getekend. Ook de nieuwe publiekscampagne van ANF die in november 2022 zal starten heeft dit project als hoofddoel. Binnenkort zal hierover worden bericht.

Bote de Boer
Meer weten over het project van familie De Boer - Tjerkwerd? >>

Projecten aanmelden bij stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân?


ANF wordt met regelmaat benaderd voor steun aan bedreigde weidevogelparels. Het bestuur neemt dit soort suggesties altijd in behandeling. Een potentieel project wordt uitgebreid beoordeeld. Al dan niet met hulp van experts op het gebied van weidevogelbeheer, rentmeesters etc. Er zal altijd worden gekeken naar de kansen voor weidevogels op korte en op langere termijn. Er wordt meestal ook gekeken naar de mogelijkheden van gebiedsontwikkeling voor weidevogels op grotere schaal. Dit is niet een voorwaarde. Soms kan een weidevogelparel ook de start zijn van een gebiedsontwikkeling. Nadat een project door ANF is aangenomen, zal het bestuur fondsenwerving, subsidieverwerving en crowdfunding opstarten. Door de groeiende bekendheid van ANF worden steeds vaker schenkingen en legaten aan ANF gegund. Dit kan de realisatie van een project soms versnellen.