Bedankt – Tige Tank!

Het jaar 2020 was in vele opzichten bijzonder. Zo ook voor stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF). En dan vooral in positieve zin! Ruim 4.000 weidevogel liefhebbers reageerden positief op de vragen: ‘Sta jij vierkant achter de weidevogel?’ en ‘Bouw jij mee aan Gruttoland?’. Er werd voor ANF en de weidevogels in totaal maar liefst 60.000 m2 weidevogelgrond geadopteerd bij Murk Nijdam. Ook vele pommeranten (ambassadeurs) verklaarden hun steun aan Gruttoland. Een inspiratiebron voor vele anderen. Ten slotte steunden diverse organisaties het werk van ANF. Het begon met de aanjager van ANF, de Bond Friese Vogelwachten – BFVW. Gevolgd door Provincie Fryslân, Gemeente Súdwest-Fryslân, vogelverzorgingsfonds Fryslân, NDC en Streekwurk Fryslân. De succesvolle weidevogelcampagne werd gestart met een benefietwedstrijd bij Unis Flyers in Heerenveen. Andere ondersteunende organisaties en fondsen volgden al snel. En er staat nog meer aan te komen. Er zijn al enkele bedrijven die zich spontaan als ‘mei mooglik makker’ hebben aangemeld. Daarover in 2021 veel meer. Want ANF en de weidevogels hebben uw steun hard nodig. Iedereen bedankt voor de steun in 2020 en veel gezondheid en geluk in 2021 toegewenst.