De Waard Leeuwarden


Op 16 mei 2024 ondertekende ANF een overeenkomst met de gemeente Leeuwarden voor het weidevogelbeheer en de -monitoring van polder De Waard. Het betreft circa 20 hectare oud weiland, gelegen ten zuidoosten van Leeuwarden tussen het Van Harinxmakanaal en de wijk Zuiderburen, waarvan de gemeente eigenaar blijft. De gemeente Leeuwarden geeft het beheer en onderhoud van polder De Waard aan onze stichting gedurende een periode van 3 jaar ten behoeve van de instandhouding van de (weide)vogels. ANF werkt bij de uitvoering en monitoring samen met een pachter en met de BFVW-vogelwacht Leeuwarden.

Doel hierbij is om voor 2027 minimaal een verdubbeling te realiseren van het aantal broedparen (en kuikens) ten opzichte van 2021 voor minimaal drie van de vier klassieke steltloperweidevogels grutto, kievit, tureluur en scholekster.

Image

Overzichtsafbeelding van het gebied de Waard bij Leeuwarden

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor uw bedrijf?

Neem dan contact op met stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân via het telefoonnummer of via het e-mailadres info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl.