Drukke weken voor boer Murk

Het zijn drukke tijden voor boer Murk van Gruttoland. Behalve zijn zorg voor de weidevogels en het perfectioneren van de vogelkijk- en fotohut-accommodatie gaat ook het ‘gewone’ boerenwerk door.

Zo gingen op 7 mei zijn koeien naar buiten, die mogen grazen in een weiland waar geen vogels broeden. “Zolang ik boer ben zijn de koeien nog nooit zo laat naar buiten gegaan. Dit kwam door het aanhoudende koude en natte weer,” aldus Murk Nijdam.

Werkzaamheden op het land moesten wachten tot 15 juni. De datum dat er in principe zonder risico gemaaid kan worden. Vorige week was het dan zo ver. Om geen enkel risico te nemen werd met inzet van een drone eerst het te maaien weiland afgespeurd. Het bleek dat er toch nog een enkele scholekster en krakeend aan het broeden waren. De drone is voorzien van een warmtecamera die eieren en broedende vogels opspoort, door de warmte die zij afgeven. “Bij eenden is dat lastig,” vertelt Murk. “Hun verenpak is zo goed geïsoleerd dat dit nauwelijks warmte uitstraalt als ze op de eieren blijven zitten. Opletten geblazen dus.”

De nog aanwezige nesten die 15 juni werden opgespoord, werden gemarkeerd zodat daar met een wijde bocht omheen gemaaid kon worden.

Aan de voorzijde van de maaier is een zogenaamde wildredder aangebracht. Een stalen arm met kettingen die door het gras sleept. Door de kettingen worden broedende eenden die ergens tussen het hoge gras broeden opgejaagd. Zij gaan op de vleugels, zodat ze niet in de messen van de maaier terecht komen. Ook hun nesten worden gemarkeerd.

De maaier rijdt stapvoets door het weiland, om de kuikens van de weidevogels ruim de tijd te geven zich uit de voeten te maken. De niet vliegvlugge kuikens worden opgevangen en voorzien van een ring voor wetenschappelijk onderzoek.

Het gras dat is gemaaid wordt verpakt in balen en gebruikt als voer voor de koeien.

Deze week staat een tweede maaibeurt op de agenda van het overige land. Dit gras is bedoeld als hooi. Dat betekent wel dat het hooi niet nat moet zijn en dus zon nodig heeft om te drogen. Of dat deze week gaat lukken?

Voor op de maaier is een ‘wildredder’ aangebracht, een balk die door het gras sleept om te voorkomen dat broedende eenden in de maaier terecht komen.
De drone gaat de lucht in ter inspectie op aanwezige nesten.
Op plaatsen waar nog vogels broeden, laat boer Murk een brede strook gras staan.
Een tureluurkuiken is in het pas gemaaide gras op zoek naar insecten. Verstoppen doet hij zich in het hoge gras dat langs de randen is blijven staan.