Gruttoland - it bêste Skriezelân fan d'ierde!


De eerste parel waar het bestuur van ANF zich voor inzette was het bedrijf van Murk Nijdam. Deze boer heeft een extensief en traditioneel melkveebedrijf vlakbij Wommels. Sinds zijn jonge jeugd hebben weidevogels zijn interesse. Vooral het welzijn van de bedreigde grutto houdt hem bezig. Op 14 juli 2022 ging het eigendom van 32,3 hectare over van Murk Nijdam naar ANF. Om dit mogelijk te maken heeft Murk Nijdam een deel van de koopsom als lening aan ANF in de boeken staan. Hiervoor zullen in een later stadium financiële middelen worden gezocht. Eerder werden al 2 Gruttoland percelen van respectievelijk 3,2 en 3,5 hectare eigendom van ANF.

Hiermee is ANF dus formeel eigenaar van de gronden van Gruttoland. Het beheer blijft gelukkig in handen van Murk Nijdam. Als het aan het bestuur van ANF ligt, blijft de succesvolle aanpak van weidevogelbeheer door Murk Nijdam nog vele jaren doorgaan. Zijn kennis en enthousiasme zijn voorlopig onmisbaar voor de weidevogels en de vele vrijwilligers van ANF.


natuurheld Murk Nijdam
Murk Nijdam - de bedenker en beheerder van Gruttoland

Help mee om de weidevogels te redden en doe een donatie >>>

Wilt u Gruttoland steunen, maar u kunt/wilt niet telebankieren?

Dan kunt u ook via een overschrijving van uw bank een donatie doen. Ons IBAN-nummer is: NL72 RABO 0330 3130 53. Vermeld aub 'steun voor weidevogels'.  U kunt eventueel een digitaal certificaat aanvragen via de mail op adres info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl. Vermeld in deze mail dan duidelijk uw naam, adres, postcode, woonplaats en mailadres. We mailen u dan het certificaat binnen 5 werkdagen toe. 

Nodig je vrienden uit om mee te bouwen aan Gruttoland!

Wil je nog veel meer weten over Gruttoland ? >>