Gruttoland - it bêste Skriezelân fan d'ierde!


De 1e grote publieksactie van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) 'vierkant achter de weidevogel' was een doorslaand succes. Via de actiewebsite www.reddeweidevogel.nl kon men aan de actie deelnemen. Op 4 juni 2020 werd het gestelde doel van 32.000 m2 gehaald. Bijna 3.000 sympathisanten adopteerden 1 of meer m2 weidegrond bij boer Murk Nijdam. Zoals eerder aangekondigd, blijft het niet bij deze ene actie. ANF gaat verder, want de grutto heeft het nog steeds bijzonder zwaar. Daarom vragen we om hulp. Uw hulp om met ons te bouwen aan Gruttoland.

Bouwen aan Gruttoland

In juni heeft Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) vertelt over haar droom en over een plan (zie hierna).  Haar plan voor de realisatie van Gruttoland. Dit in samenwerking met onze mediapartner NDC mediagroep en Van Plan. We hebben uw hulp nodig om Gruttoland mogelijk te maken. U kunt de grutto helpen door 1 of meer vierkante meters (m2) van Gruttoland te adopteren. Iedere bijdrage is welkom.

De komende tijd is ons doel helder: de bouw van 6 hectare = 60.000 m2 gruttoland. 

Naast uw bijdrage probeert ANF ook geld in te zamelen via fondsen, subsidies, schenkingen/legaten en investeerders. Want het uiteindelijke doel is het overnemen van het levenswerk van Murk Nijdam. Daarmee bedoelen we zijn kennis van de grutto en weidevogels en zijn totale areaal van ruim 40 hectare.

Vul hieronder in hoeveel m2 u wilt adopteren. U kunt kiezen uit een aantal opties. Van 1 tot 1000 m2 of een combinatie hiervan. 1 m2 heeft een prijs van € 7,50. Voor dit geld kopen we de grond van Murk Nijdam tegen bijzondere voorwaarden, passen we inrichting nog meer aan op de grutto en is het onderhoud voor ten minste 20 jaar gegarandeerd. De stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân wordt dus eigenaar de geadopteerde m2's Gruttoland. Dit omdat we als onafhankelijke stichting Gruttoland tot in lengte van dagen willen laten voortbestaan. Dat kan dankzij uw hulp.

U kunt via onze partner VanPlan direct veilig betalen via Ideal. U krijgt vervolgens een bevestiging in uw mailbox. In dit mailtje vindt u een knop waarmee u  het certificaat kunt downloaden. Stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân staat onder toezicht van het goede doelenkeurmerk CBF. Uw bijdrage komt altijd goed terecht. 

Adopteer hier 1 of meer m2 van Gruttoland


Adopteer hier 1 of meer m2 weidegrond en help de grutto >>>

Wilt u Gruttoland steunen, maar u kunt/wilt niet telebankieren?

Dan kunt u ook via een overschrijving van uw bank 1 of meer vierkante meters adopteren. Ons IBAN-nummer is: NL72 RABO 0330 3130 53. Vermeld aub 'steun voor Gruttoland'. U kunt eventueel een digitaal certificaat aanvragen via de mail op adres info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl. Vermeld in deze mail dan duidelijk uw naam, adres, postcode, woonplaats en mailadres. We mailen u dan het certificaat binnen 5 werkdagen toe. 

Nodig je vrienden uit om mee te bouwen aan Gruttoland!

Hoe ziet onze droom eruit?

Zoals eerder aangekondigd gaan we door met onze inzet voor de weidevogels. Want ANF en al haar sympathisanten hebben een droom. Een droom dat er weer rust en ruimte komt voor de grutto. Want onze nationale vogel wordt serieus bedreigd. Met uitsterven. Al jaren daalt het aantal broedende gruttoparen. En overleven er steeds minder pullen (kuikens) de eerste levensfase. Dit ondanks alle inspanningen van boeren, agrarische collectieven, natuurorganisaties en vogelwachters om ze te helpen. Daarom is in 2017 het ANF opgericht. Onder andere om zogenaamde weidevogelparels te bewaren voor de toekomst. Een van deze parels is het grutto eldorado van Murk Nijdam. ANF werkt samen met Murk Nijdam om dit levenswerk veilig te stellen voor latere generaties. Door het eigendom van de 40 hectare gruttoland in fasen van Murk aan ANF over te dragen. Murk doet dit als liefhebber op grutto vriendelijke voorwaarden.

Wat is ons plan?


Het bestuur van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) heeft besloten een 2e grote publieksactie te gaan organiseren. Ook nu weer in samenwerking met haar mediapartner NDC mediagroep. Van diverse kanten is aangedrongen op meer actie. Want alhoewel ANF bijzonder blij is met het succes van de eerste actie en de grote steun van liefhebbers, is de weidevogelparel van Murk Nijdam nog niet veilig gesteld voor de toekomst. De 1e fase met een vernieuwde plasdras, 4 vogelkijkhutten, toegangspad en informatiecentrum was een fantastisch begin. Maar er is nog ongeveer 35 hectare weidegrond dat in eigendom moet komen van ANF. Want dat is de ultieme garantie dat er in de verre toekomst ook nog grutto's kunnen broeden op de weidegrond van Murk Nijdam. En we hopen allemaal dat de bijzondere samenwerking tussen Murk Nijdam en ANF nog lang doorgaat.

Daarom heeft ANF een plan gemaakt. Een plan voor de realisatie van Gruttoland. Wat is Gruttoland? Gruttoland is zeker geen pretpark! Het is serieuze zaak voor het behoud van onze nationale vogel de grutto. De grutto is voor 80% afhankelijk van Nederland als broedbiotoop. En Fryslân speelt als agrarische provincie bij uitstek daarbij een hoofdrol. Een belangrijke reden voor de oprichting van ANF is het behoud van weidevogelparels. Het bedrijf van Murk Nijdam is bij uitstek een van deze parels. Op het bedrijf van Murk Nijdam broeden de laatste jaren meer dan 80 paren van de grutto. Op ruim 40 hectare betekent dat maar liefst meer dan 2 broedende gruttoparen per hectare! Een uniek cijfer. En daarmee is het bedrijf van Murk Nijdam een magneet voor de grutto en een inspiratie voor zijn omgeving. Diverse collega's van Murk Nijdam in de directe omgeving doen ook steeds meer aan weidevogelbeheer. Mede dankzij de inzet van agrarisch collectief Westergo, vogelwacht Wommels en het droneteam van de Bond Friese VogelWachten - BFVW. En natuurlijk de vele vrijwilligers die Murk Nijdam helpen met zijn grutto eldorado.
Image
Image

Erkend goed doel

Image

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Meer informatie?

Bel ons of mail naar info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl

Contact met stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân

Wilt u meer weten over de projecten van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân? Of wilt u zich door ons laten informeren over de mogelijkheden om de doelen van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân te ondersteunen? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt het onderstaand formulier invullen. U kunt dan binnen 2 werkdagen een reactie van ons verwachten. Of wilt u telefonisch contact met de mensen van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân? Bel dan met ons algemene nummer 058-2504388 of met mobiel nummer 0651172174. We kunnen altijd een afspraak inplannen om al uw vragen te beantwoorden en de mogelijkheden te verkennen hoe we elkaar verder kunnen helpen.

  Agrarisch Natuurfonds Fryslân - (statutair Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslan)

  Telefoonnummer: 058-2504388/0651172174

  Adres kantoor: Labadistendyk 2, 8637 VJ Wiuwert

  Adres project Gruttoland: De Slachte 4, 8631 CJ, Wommels

  KvK-nummer 70408319, RSIN - 858309063

  Bankrekening nummer: NL72 RABO 0330 3130 53