Logo IMF

Iepen Mienskipsfûns Fryslân steunt Gruttoland

Het Iepen Mienskipfûns Fryslân heeft stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) /Gruttoland gesteund met een aanzienlijke bijdrage. Met deze bijdrage zijn door ANF en boer Murk Nijdam onder andere 4 nieuwe kijkhutten, een toegangspad en een parkeerplaats gerealiseerd. De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. Er zijn 2 kijkhutten speciaal voor fotografen en 2 kijkhutten voor kijkers en excursies aangelegd. De kijkhutten voor fotografen liggen verdiept. De andere kijkhutten zijn op veldniveau. De toegangsweg bestaat uit een betonnen pad en een overkapping van betongaas in combinatie met groene afdekkers. Een en ander is bedoeld om de verstoring van foeragerende en broedende weidevogels te voorkomen. Dat geldt ook voor de parkeerplaats nabij de vernieuwde plasdras. ‘Alles voor de vogels’ is en blijft het motto van Murk Nijdam en de stichting ANF. Aan de andere kant wil ANF zo veel mogelijk mensen kennis laten maken met het echte weidevogel gevoel. ANF en Murk Nijdam laten deze 2 uitgangspunten in dit project dat inmiddels ‘Gruttoland’ wordt genoemd op mooie wijze samenkomen.

Gruttoland plasdras Murk Nijdam
Een blik van bovenaf op de plasdras van maar liefst 2.0 ha water van Gruttoland

Het door iedereen zo gewenste bezoek aan het weidevogeleldorado is ook in 2021 twijfelachtig (31-3-21). De beperkingen die corona met zich mee brengen, maken een bezoek voor excursies en kijkmomenten (voorlopig) niet mogelijk. Wellicht dat er in de loop van het voorjaar 2021 nog mogelijkheden ontstaan.

Het toegangspad en de parkeerplaats in aanleg.