Internationale acties voor bescherming grutto

Bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland / foto boven Hans Peeters

De bescherming van de grutto buiten de broedgebieden krijgt internationaal een nieuwe impuls. Er zijn plannen gemaakt voor een betere bescherming van de wetlands en rijstvelden waar grutto’s gebruik van maken in Portugal, Spanje en West-Afrika. Ook gaat de aanleg van een vliegveld in overwinteringsgebieden van de grutto in de monding van Taag in Portugal vooralsnog niet door.

Grutto’s onderweg / foto Hans Peeters

De nieuwe acties voor bescherming van de grutto zijn besproken tijdens een bijeenkomst van de internationale werkgroep voor de grutto van de AWEA. Deze groep, bestaande uit beleidsmakers, onderzoekers en beschermers uit 8 landen, kwam begin februari bij elkaar in Portugal.

Tijdens de bijeenkomst informeerden de betrokken landen elkaar over de voortgang die geboekt is in het internationale actieplan voor de grutto. Ook werden er in interactieve sessies nieuwe acties geformuleerd voor het Iberisch Schiereiland en West-Afrika. Grutto’s gebruiken hier buiten het broedseizoen vooral de wetlands en rijstvelden.

Grutto’s in Gruttoland / foto Hans Peeters

Toenemende droogte, intensivering van de rijstteelt en het omzetten van rijstvelden in andere vormen van landbouw vormen de grootste bedreigingen voor dit leefgebied. De betrokken landen nemen zich voor om de bescherming van natuurlijke wetlands te verbeteren, aanpassingen in de rijstteelt te ontwikkelen met het oog op de grutto en lokale netwerken van natuurbeschermers te versterken.

bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland, 06/02/2024