Nieuws van het Agrarisch Natuurfonds Fryslân


Er is altijd veel beweging rondom het Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Steeds meer mensen kennen ons en steunen ons werk. We hebben in 2018 kenbaar gemaakt dat het project Murk Nijdam onze eerste uitdaging is. Met veel enthousiasme is het bestuur aan de slag gegaan om het project bekendheid te geven. In de zomer 2019 zijn we gestart met het eerste fase van het project. Blijf hier op de hoogte van deze en andere ontwikkeling van Agrarisch Natuurfonds Fryslân.

Contact?

Neem gerust contact met het Agrarisch Natuurfonds Fryslân op voor een nadere kennismaking.

Delen met anderen