Steltlopertrek – deel 2

Tekst Hans Peeters; Foto’s Ondrej Belfin, Lubbert Boersma, Servan Ott, Marten F. de Vries, Willem de Wolf en Hans Peeters

Vorige week al konden we melden dat de steltlopertrek op Gruttoland in volle gang was. Afgelopen week was dat niet minder. Lees hier het vervolg van het blog. De poelruiters die als nieuwkomers te boek staan waren ook afgelopen week nog aanwezig.

De bosruiter heeft een gespikkeld bovendek en grijswitte ondervleugels
Witgatjes hebben een donkere ondervleugel, wat hier duidelijk te zien is

Witgat en bosruiter

Twee soorten die bedrieglijk veel op elkaar lijken. Het beste kenmerk van de witgat zijn de geheel donkere ondervleugels, maar dat zie je pas als de vogel opvliegt. De bosruiter heeft meer grijswitte ondervleugels. Zitten de vogels op de grond dan heeft de bosruiter een toch wat meer gespikkeld bovendek. Verder is een miniem verschil dat de bosruiter een lichte oogstreep heeft en de witgat meer een licht oogring. Witgatten zijn over het algemeen schuwer en vliegen bij onraad eerder op dan bosruiters. Beide soorten broeden in Scandinavië, waarbij witgatten altijd in bomen broeden en de bosruiter ook wel een nest maakt op de grond tussen dichte vegetatie. Op Gruttoland kun je tijdens de trek beide soorten zien, maar nooit in grote aantallen.

De groenpootruiter is een echte zichtjager en rent door het water achter zijn prooi aan

Groenpootruiter en zwarte ruiter

Qua grootte lijken groenpootruiter en zwarte ruiter op de tureluur. De groenpootruiter valt meestal op door zijn donkere bovenzijde en bijna witte onderkant. Ze hebben een lange iets opgebogen snavel en, de naam zegt het al, grijsgroene poten. Groenpootruiters zijn echte zichtjagers en vaak zie je ze door het water achter een prooi aan rennen. Zwarte ruiters zijn in hun winterkleed meer geheel grijs van kleur en in zomerkleed nagenoeg zwart. Opvallend zijn de altijd rode poten, wat dan weer verwarrend is met de tureluur. Zwarte ruiters zoeken hun voedsel in de bodem door druk in de modder te prikken, totdat ze wat eetbaars tegenkomen. Beide soorten doen Gruttoland in het najaar aan. Vaak als enkeling, maar soms ook met meerdere tegelijk.

Zwarte ruiter in zomerkleed
Zwarte ruiter in winterkleed

Nummer 123 – de poelruiter

Afgelopen week dus de eerste waarneming van de poelruiter in Gruttoland. Het lijkt op een verfijnde uitgave van de groenpootruiter. Maar heeft een rondere kop en een fijne spitse lange snavel. De poten zijn geelgroen van kleur. Dat er nu 2 poelruiters in Gruttoland zitten is uitzonderlijk. Ze passeren ons land tijdens de najaarstrek hooguit met enkele tientallen exemplaren. De soort broedt in hooggelegen, grazige moerasgebieden en steppes in het oosten van Polen, Roemenië tot in Oost-Azië. De vogels die nu bij ons verblijven zijn waarschijnlijk onderweg naar tropisch Afrika. Een prachtige soort die we graag als nummer 123 op onze waarnemingenlijst noteren.

Poelruiter, de 123e soort op Gruttoland
De poelruiter lijkt op een verfijnde uitgave van de groenpootruiter

Kanoet en zilverplevier

Tijdens de trek zien we kanoet en zilverplevier vooral langs de Waddenkust in plaats van in het binnenland. Toch zijn er elk jaar wel waarnemingen van deze soorten op Gruttoland. De kanoet is echt een beetje een bolle vogel in vergelijking tot de vorige soorten. In zomerkleed prachtig oranjebruin van kleur. Later in de herfst en winter kleuren ze meer grijs. Het broedkleed van de zilverplevier is schitterend zwart-wit gespikkeld met een diepzwarte onderzijde en gezicht. In winterkleed zijn ze meer saai grijs. Typisch gedrag van alle plevieren is dat ze een kort stukje over het slik rennen, even stoppen, kijken of er wat eetbaars is en weer verder rennen.

De kanoet is meer een vogel van de kust
Zilverplevier in zomerkleed

Natuurlijk zie we op Gruttoland nog meer steltlopers op doortrek. Zo zagen we eerdere jaren: bonte strandloper, bontbekplevier, drieteenstrandloper, gestreepte strandloper, kleine strandloper, krombekstrandloper, rosse grutto, steenloper en Temminckstrandloper. Daarover een andere keer meer.

Zin gekregen om ook eens een dagje te fotograferen op Gruttoland boek dan snel via https://www.vanplan.nl/uitje/bezoek-gruttoland-fotografie-arrangement-bezoekerscentrum-gruttoland-wommels-39446221