graafwerk

werk in uitvoering

De vogels zijn gevlogen en het is tijd om de handen uit de mouwen te steken. Er wordt bij Murk Nijdam met man en macht gewerkt om de plasdras uit te graven. Met boer Murk zelf aan het stuur van de graafmachine helpen super vrijwilligers Douwe Struiksma (vogelwacht Stiens) en Sjoerd Stenekes (vogelwacht De Fjour Doarpen Itens) met het afvoeren van de grond. Een secuur werkje want het water moet op natuurlijke wijze in en uit de plasdras stromen. Dat betekent in de praktijk dat de plasdras niet overal even diep wordt gegraven. Met behulp van een laser waterpas ligt het geheel van 2 hectare straks optimaal voor het inlaten van het buitenwater. Met behulp van ondersteunende grondwallen blijft het water waar het wordt gewenst. Gelukkig heeft Murk al veel ervaring met de aanleg van een plasdras. De komende weken wordt het graafwerk naar verwachting voortgezet. Wordt vervolgd…….

de machines staan klaar
een kipwagen ter beschikking gesteld R.D. de Jong uit Kubaard
uitgraven aan de hoge kant
uitgraven aan de lage kant
de bodem van de nieuwe plasdras
een doorsnede van rijke grond in Gruttoland