AANKOOP 32 HA. GRUTTOLAND EEN FEIT

Foto boven Bennie van der Weide

Wommels, 14 juli 2022. Dankzij de welwillende medewerking van verkoper Murk Nijdam en de financiële bijdragen van meer dan 5000 particulieren, vogelwachten, organisaties en bedrijven is 30 hectare Gruttoland in eigendom aan stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân overgegaan.

De plas van Gruttoland met de vier vogelkijk- en fotohutten (foto Teade de Boer)

Het officiële tekenmoment van deze bijzondere aankoop was op donderdag, 14 juli 2022 om 17.00 uur in het bezoekerscentrum van Gruttoland aan de Slachte in Wommels. Naar aanleiding van de publieksacties ‘Vierkant achter de weidevogel’, ‘Bouwen aan Gruttoland’ en ‘Mei Mooglik Makker’ zijn er zoveel obligaties verkocht, schenkingen gegeven en vierkante meters geadopteerd dat hiermee alle weidevogelgronden van Gruttoland door stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân aangekocht konden worden. Een deel is direct in eigendom verkregen en een deel is omgezet in een schuld uit geldlening.

Onder toeziend oog van boer Murk, het bestuur en de notaris tekent voorzitter Rendert Algra de overeenkomst (foto Henk Bootsma)

Uniek project

Gruttoland is een uniek project waar het traditionele boerenbedrijf en de weidevogels samenkomen. Boer Murk Nijdam en stichting ANF zijn vanaf 2018 een langdurige samenwerking aangegaan, waarbij ANF de weidevogelparel van ruim 36 hectare van Murk Nijdam in stappen heeft overgenomen. In 2020 werden de plasdras inclusief vogelkijkhutten en toegangspaden van 3,2 hectare en een perceel weidevogelgrond van 3,5 hectare aangekocht. Op 14 juli 2022 ging nog eens 32,3 hectare Gruttoland over in handen van ANF. Hiermee kan het levenswerk van Murk Nijdam tot in lengte van jaren worden voortgezet. ANF werkt voornamelijk met vrijwilligers. Zij is opgericht door verontruste weidevogelliefhebbers vanuit de Bond Friese VogelWachten (BFVW). Het is de bedoeling dat ANF in de toekomst verspreid over Fryslân meer van dit soort projecten realiseert.

Groepsfoto van li naar re: secretaris Eddy de Boer, beleidsmedewerker Henk de Jong, penningmeester Douwe de Boer, voorzitter Rendert Algra, bestuurslid Marco Hoekstra, boer Murk Nijdam (foto Henk Bootsma)

Zie voor meer informatie op: www.agrarischnatuurfondsfryslân.nl en gruttoland.nl