Grutto bij Murk Nijdam

Broedseizoen 2021 ongekend

Gisteren werd de jaarlijkse Pinkstertelling gehouden op het (vogel)land van boer Murk Nijdam. Het resultaat was als volgt:

  • Grutto 65 paar
  • Tureluur 19 paar
  • Scholekster 7 paar
  • Kievit 1 paar
  • Kuifeend 1 paar
  • Slobeend 1 paar
  • Wilde eend 3 paar
  • Kluut 5 paar
  • Visdief 5 paar
  • Oeverzwaluw 140 paar

Boer Murk: “Het moet nog heel vreemd lopen als dit niet een van de beste gruttojaren ooit gaat worden. Vorig jaar geschat op 50 vliegvlugge kuikens, we telden toen 41 broedparen. Dit jaar verwacht ik weer eens 100+ gruttokuikens.”In de oeverzwaluwwand die Murk bouwde zitten 150 geprepareerde nestgaten. Daarvan zijn er dus 140 bewoond. Een ongekend resultaat. De moeite wordt beloond. Gefeliciteerd Murk!

Parende kluten bij Gruttoland
Overzwaluwen in Gruttoland
Kening fan ‘e Greide