Vader grutto redt kuiken

W A A N Z I N N I G E B E E L D E N !!!Ondrej Belfin, biologiestudent aan @univgroningendoet bij boer Murk Nijdam onderzoek aan grutto’s. Hij registreerde via zijn wildcamera vader-grutto die een kuiken, geklemd onder de rechtervleugel, terugbrengt naar het nest met 3 broertjes en zusjes.