Gestreepte strandloper als dwaalgast

Tekst Hans Peeters/ foto boven Jappie Seinstra

Dinsdag, 4 augustus 2015 gaat bij onze fotografen Jappie Seinstra en Lubbert Boersma de boeken in met een uitroepteken. Die dag namen ze namelijk een zeldzame gestreepte strandloper waar in Gruttoland, alleen hadden ze het niet meteen in de gaten.

Gestreepte strandloper in Gruttoland op 4 augustus 2015 / foto Jappie Seinstra

Jappie Seinstra zegt hierover: “Lubbert en ik zagen op 4 augustus 2015, een gestreepte strandloper  in de zuidelijke dobbe. Dit echter zonder het eerst zelf in de gaten te hebben. Ik maakte een foto van een steltloper in de namiddag, met behoorlijk wat tegenlicht en de vogel op grote afstand.

Er waren in die periode ook af en toe Temmincks’ strandlopers aanwezig en die bewuste middag zaten er ook enkele krombekstrandlopers tussen de andere vogels. Het was dus druk met verschillende steltlopers.

Later, toen ik in 2021 al mijn bij Murk gemaakte foto’s van de diverse strandlopers nog eens doorbladerde, viel het mij pas op dat het hier om een andere soort ging. Na enig speurwerk kon de vogel op naam worden gebracht als ‘gestreepte strandloper’ en kon er weer een nieuw soort worden bijgeschreven!

Op 2 oktober 2022 nam ik voor de tweede keer in mijn leven een gestreepte strandloper waar. Toen op Texel.”

Gestreepte strandloper op Texel op 2 oktober 2022 / foto Jappie Seinstra

Paspoort gestreepte strandloper

Wetenschappelijke naam: Calidris melanotos

Friese naam: Amerikaanske gril

Herkenning: kleine strandloper; groter dan bonte strandloper, kleiner dan kemphaan; grijsbruin onopvallend gestreept

Lengte: 19 – 23 cm

Spanwijdte: 43 – 47 cm

Geluid: vluchtroep een kort trillend krrt

Voedsel: insecten, larven, spinnen, vlokreeftjes, waterdiertjes

Gedrag: vrouwtje broedt, mannetje verdedigt het nest

Leefgebied: broedt in het arctisch gebied van Southhampton Island (Hudsonbaai, Canada) tot Jamalski district, Rusland; in natte vegetaties, oevers op modder.

Nest: goed verscholen in het gras

Aantal eieren: 4

Broedduur: 21 – 23 dagen

Jongen zijn nestvlieder, na ongeveer 3 weken vliegvlug

Trek: lange-afstandstrekker van arctisch gebied in Canada, Alaska en Siberië naar zuidelijk Zuid-Amerika (Bolivia, Chili, Paraguay, Uruguay en Argentinië) en Zuidoost Australië en Nieuw-Zeeland. Grootste deel van de populatie trekt langs kusten van Noord- en Zuid-Amerika in augustus-oktober, maar terugtrek vanaf eind februari gaat meer over het binnenland

Voorkomen: jaarlijkse dwaalgast uit Noord-Amerika 

Gruttoland: tot nu toe 1 waarneming