BASISCURSUS WEIDEVOGELBESCHERMING

Bron: BFVW

Weidevogels en Friezen horen bij elkaar. Het overgrote deel van de Europese grutto’s en kieviten broedt in Nederland, en het grootste deel daarvan dan weer in Fryslân. Jaarlijks zijn heel veel vrijwilligers actief om weidevogels te beschermen. Weidevogelbescherming kun je op verschillende manieren uitvoeren, lekker genieten in de buitenlucht, vliegen met een drone en/of als bestuurder bij een vogelwacht. Wil je dit ook? Neem dan eerst deel aan de basiscursus weidevogelbescherming van de Bond Friese VogelWachten (BFVW).Er staan 3 cursussen gepland:
– Dinsdag 9 januari en 13 februari in Oentsjerk
– Maandag 26 februari en 11 maart in Oldeboorn
– Donderdag 21 en 28 maart in Bolsward

Het aantal plaatsen is beperkt, dus wacht niet te lang met aanmelden; https://www.friesevogelwachten.nl/nl/nieuws/bfvw-actueel/basiscursus-weidevogelbeschermer.html