Glazen huis bij Gruttoland

Glazen huis vlakbij Gruttoland

Foto’s Henk Bootsma

Net als meer vogelwachten viert Vogelwacht Wommels haar 75 jarig (plus 1) bestaan. Een jaar later dus dan de bedoeling was, want de corona pandemie gooide vorig jaar roet in het eten. Deze enthousiaste vogelwacht maakt veel werk van haar jubileum. Ze gebruiken het glazenhuis concept om aandacht te vragen én te krijgen voor het landschap en de weidevogels. Het glazen huis is over de beroemde Slachte geplaatst. En dat is vlakbij het bekende project van Gruttoland/Murk Nijdam. Ze nodigen iedere dag een bekende Fries of Nederlander uit die zijn/haar licht laat schijnen over de doelen van het jubileum. Zo zijn Geert Mak, Theunis Piersma en Jochem Myjer te gast. Voor alle informatie en actuele video verslagen van de gebeurtenissen kijk op www.75plus1.nl .

Alle informatie over dit mooie project vind je op www.75plus1.nl
Beeldend kunstenaar O.C. Hooymeijer in het glazenhuis vlakbij Gruttoland

Onder toeziend oog van een kleine honderd genodigden werd het jubileumproject ‘Oer de râne fan de tiid’ (Over de rand van de tijd) geopend door burgemeester Jannewietske de Vries.

Start van de opening was in de schuur van boer Murk Nijdam – Gruttoland
Vanaf Gruttoland vertrok men naar het glazenhuis

Als waardering kreeg het bestuur van de Vogelwacht de Penning van Verdienste voor de jarenlange inzet voor de vereniging.

Burgemeester Jannewietske de Vries en voorzitter Teade de Boer
De opbrengst is voor Gruttoland. De burgemeester en Murk Nijdam proosten er alvast op.