Graafwerk gaat door

Afgelopen donderdag werd er weer door een grote groep gewerkt aan de vernieuwde plasdras bij Murk Nijdam. De graafwerkzaamheden vorderen gestaag. Door de gunstige weersomstandigheden, niet te droog en niet te nat, kunnen letterlijk meters worden gemaakt. Het uitgraven, het uitvlakken en het opruwen van de plasdras bodem vraagt veel tijd en aandacht. Aan menskracht geen gebrek. Donderdagmiddag kwamen onder andere Lubbert Boersma, Jappie Seinstra, Johann Klaas Schokkenbroek en Douwe Struiksma als vrijwilliger in actie. En natuurlijk had Murk Nijdam de supervisie. Het blijkt in de praktijk niet gemakkelijk om een oppervlakte van bijna 2 hectare plasdras vlak te maken. Maar Murk kent zijn rijke grond door en door en weet precies hoe de watergangen lopen. De werkzaamheden verlopen voorspoedig. De komende periode zal ook worden gestart met de verbouw van de bestaande vogelkijkhut en zullen de verschillende waterkeringen rondom de plasdras op hoogte worden gebracht. Ook zal het dempen van de oude plasdras worden opgestart. De actie ‘bouw mee aan Gruttoland’ loopt voorspoedig.

Door te kilveren wordt de bodem vlak gemaakt.
Zo ziet een droge plasdras van 2 ha eruit
Jappie Seinstra in actie met de laser
Douwe Struiksma is van alle markten thuis. Kilveren is een makkie.
Johann Klaas Schokkenbroek is samen met zijn dochter van de partij
vader en dochter
Freezen hoort er ook bij
een draaibare buis die als overloop dient.
Murk bedient zelf de kraan
Ook de bestuursleden Marco Hoekstra en Eddy de Boer zijn aanwezig
De graafstrategie wordt bepaald
Lubbert Boersma en Jappie Seinstra letter scherp op
Hier wordt straks de 2e fase van Gruttoland aangelegd
Ook de wallen worden opgehoogd