100% Goed gevoel

1% rendement


Investeren in de weidevogels doe je voor de volgende generatie


Sinds onze oprichting in december 2017 heeft Agrarisch Natuurfonds Fryslân een heldere missie: Agrarisch Natuurfonds Fryslân wenst het Friese cultuurlandschap als biotoop voor de weidevogels te herstellen c.q. geschikter te maken. Door zeggenschap over de grond. Bij voorkeur door als stichting eigenaar te worden van geschikte weidegrond. Sinds medio 2019 richt Agrarisch Natuurfonds Fryslân zich op het project Gruttoland, dat in 2022 wordt afgerond. Een aantal nieuwe weidevogelprojecten is in voorbereiding en wordt binnenkort bekend gemaakt.

We willen onze projecten graag realiseren door het verkrijgen van schenkgelden en legaten. Landbouwgrond is echter extreem duur. Hierdoor verloopt onze groei traag maar gestaag. Tegelijkertijd is landbouwgrond extreem waardevast. ANF is sinds haar oprichting dus een financieel stabiele en gezonde organisatie.

Het werven van schenkgelden blijft onverminderd urgent. Om meer slagkracht te krijgen, hebben we nu een nieuw financieel product ontwikkeld: eeuwigdurende obligaties aan toonder. Met dit product willen we investeerders aantrekken die hun kapitaal werkzaam willen maken voor de Friese weidevogel.

Hieronder kunt u de brochure van de obligatie van ANF downloaden. In deze brochure vindt u alle informatie over onze obligatie.


brochure eeuwigdurende obligatie Agrarisch Natuurfonds Fryslân - hier downloaden >>>

Bestelformulier - web - eeuwig durende obligatie ANF

  Bestellen via een papieren bestelformulier kan ook

  Hieronder kunt u een bestelformulier voor 1 of meer obligaties downloaden. Vul dit formulier daarna in en onderteken deze. Nadat u het ingevulde formulier heeft ingevuld en ondertekend, mailt u deze aan ANF retour. Mailadres: obligatie@agrarischnatuurfondsfryslan.nl. U kunt het ook ingevuld en ondertekend opsturen naar Agrarisch Natuurfonds Fryslân, Labadistendyk 2, 8637 VJ Wiuwert. Hierna krijgt u een nota toegemaild. Nadat het bedrag van uw aankoop op onze rekening is gestort, ontvangt u de genummerde obligatie(s) als PDF in uw mailbox.

  bestelformulier eeuwigdurende obligatie Agrarisch Natuurfonds Fryslân - hier downloaden >>>

  Laat aan anderen weten dat jij de doelen van ANF steunt.

  Ander manieren om Agrarisch natuurfonds te steunen


  Spreken de doelen van het Agrarisch Natuurfonds Fryslân u aan? Wilt u een bijdrage leveren aan het bewaren van het traditionele cultuurlandschap voor latere generaties? U kunt het werk van Agrarisch Natuurfonds Fryslân op verschillende manieren steunen. Door 1 of meer m2 van Gruttoland te adopteren schenkt u onze stichting eenmalig een bedrag. Maar door een stuk agrarische grond aan het Agrarisch Natuurfonds Fryslân te schenken of door een bedrag na te laten helpt u ons ook.

  Contact?

  Neem gerust contact met het Agrarisch Natuurfonds Fryslân op voor een nadere kennismaking.

  Delen met anderen