Een investering
in het Friese cultuurlandschap
en de weidevogels in Fryslân.

Investeer in Friese weidevogels met een obligatie van ANF


Sinds onze oprichting in december 2017 heeft Agrarisch Natuurfonds Fryslân een heldere missie: Agrarisch Natuurfonds Fryslân wenst het Friese cultuurlandschap als biotoop voor de weidevogels te herstellen c.q. geschikter te maken. Hetzij door zeggenschap over de grond, hetzij door eigendom van de grond. Sinds medio 2019 richt Agrarisch Natuurfonds Fryslân zich o.a. op het project Murk Nijdam. We willen dit project graag realiseren door het verkrijgen van schenkgelden en legaten. Landbouwgrond is echter extreem duur. Hierdoor verloopt onze groei traag maar gestaag. Tegelijkertijd is landbouwgrond extreem waardevast. ANF is sinds haar oprichting dus een financieel stabiele en gezonde organisatie.

Het werven van schenkgelden blijft onverminderd urgent. Om meer slagkracht te krijgen, hebben we nu een nieuw financieel product ontwikkeld: eeuwigdurende obligaties aan toonder. Met dit product willen we investeerders aantrekken die hun kapitaal werkzaam willen maken voor de Friese weidevogel.  U kunt eenvoudig 1 of meer obligaties à € 500,00 bestellen door hieronder het bestelformulier in te vullen. Hierna krijgt u een nota toegemaild. Nadat het bedrag van uw aankoop op onze rekening is gestort, ontvangt u de genummerde obligatie(s) als PDF in uw mailbox. Hieronder vindt u de brochure van de eeuwigdurende obligatie van Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Hierin vindt u alle noodzakelijke informatie over de eeuwigdurende obligaties van ANF.


brochure eeuwigdurende obligatie Agrarisch Natuurfonds Fryslân – hier downloaden >>>

Laat aan anderen weten dat jij de doelen van ANF steunt.

Aankoopformulier eeuwige durende obligatie à € 500,00


  U kunt hieronder ook een formulier downloaden, invullen, ondertekenen en terugsturen of terugmailen. Mailen kan naar info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl of per post naar: Agrarisch Natuurfonds Fryslân, Labadistendyk 2, 8937 VJ Wiuwert.

  bestelformulier eeuwigdurende obligatie Agrarisch Natuurfonds Fryslân – hier downloaden >>>

  Ander manieren om Agrarisch natuurfonds te steunen


  Spreken de doelen van het Agrarisch Natuurfonds Fryslân u aan? Wilt u een bijdrage leveren aan het bewaren van het traditionele cultuurlandschap voor latere generaties? U kunt het werk van Agrarisch Natuurfonds Fryslân op verschillende manieren steunen. U kunt Freon fan it Fryske Fjild worden. Door een maandelijks donatie steunt u het werk van het Agrarisch Natuurfonds Fryslân algemeen. Door eenmalig een bedrag of een stuk agrarische grond aan het Agrarisch Natuurfonds Fryslân te schenken of na te laten helpt u ons ook. Maar het kopen van een certificaat van het Agrarisch Natuurfonds Fryslân is ook een optie.

  Contact?

  Neem gerust contact met het Agrarisch Natuurfonds Fryslân op voor een nadere kennismaking.

  Delen met anderen