Met een schenking of legaat kunt u het Fryske landschap redden


Misschien valt het u minder op, maar als u goed kijkt en luistert is Fryslân niet meer wat het was. Die mooie provincie met vergezichten, graslanden, kronkelende sloten, geurige bloemen, weidevogels en ander weideleven.

Ongemerkt is het Friese landschap met alles wat daar bij hoort drastisch veranderd. Weinig koeien in de wei, rechte sloten, grote vlakke graslanden met weinig variatie en weinig dierenleven. Oorzaak, we moeten of willen de gehele wereld van voedsel voorzien. Daardoor zijn veel boeren waar we altijd trots op waren/zijn een weg ingeslagen van intensieve landbouw. Vaak was dit geen bewuste keuze, maar een logisch gevolg van hoe wij als mienskip denken over de wereld. Anno 2018 komen we bijna allemaal tot de conclusie dat het anders kan of moet. Willen we nog iets terug van wat je de Friese eigenheid zou kunnen noemen, kunt u iets doen.

U kunt de stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân steunen met een gift. Met deze gift kan de stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân agrarische  grond aankopen. Als de grond voldoet aan de standaarden die de stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân stelt, willen we deze behouden. Als dat niet het geval is, willen we met vrijwilligers van lokale vogelwachten de agrarische natuurwaarde weer in ere herstellen. Bijvoorbeeld door een plasdras aan te leggen. Of door het waterpeil te verhogen en andere grasmengels in het land te gebruiken. En bij het bewerken van de grond houden we rekening met de agrarische natuur. Bloemen, vogels en andere dierenleven. We maaien het gras niet eerder dan de kuikens van weidevogels kunnen vliegen.


Image

Hoe werkt schenken of nalaten?


Er zijn veel mogelijkheden om een schenking te doen of om een deel van uw vermogen aan het Agrarisch Natuurfonds Fryslân na te laten. Eerst gaat het om het juiste gevoel. Doet het Agrarisch Natuurfonds Fryslân wat ze beweert? Wie zijn de mensen van het Agrarisch Natuurfonds Fryslân? Graag gaan we vrijblijvend met u in gesprek. Zulke belangrijke zaken zijn altijd maatwerk.

Contact?

Neem gerust contact met het Agrarisch Natuurfonds Fryslân op voor een nadere kennismaking.

Delen met anderen

Andere manier van steun voor het Agrarisch Natuurfonds Fryslân


Bent u nog niet toe aan het doen van een schenking of het nalaten van een geldbedrag of een stuk grond aan het Agrarisch Natuurfonds Fryslân? U kunt ons werk op een andere manier ondersteunen. Bijvoorbeeld door Freon fan it Fryske Fjild te worden. Met een maandelijks bedrag ondersteunt u ons belangrijke werk. Of bent u meer van het investeren in Fryske cultuurwaarden? Koop dan een of meerdere certificaten.

ANBI-status

Het Agrarisch Natuurfonds Fryslân is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met deze status kunt u Agrarisch Natuurfonds Fryslân steunen op fiscale gunstige voorwaarden.


Contact?

Neem gerust contact met het Agrarisch Natuurfonds Fryslân op voor een nadere kennismaking.