Noordereiland opruimdag 2023

Noordereiland klaar voor het broedseizoen

Op zaterdag 4 maart 2023 werd door een tiental vrijwilligers op het noordereiland de puntjes op de i gezet. Er werd veel troep opgeruimd. Ook werden er eendenkorven en borden geplaatst. Stichting Weideleven freesde diverse stroken en bracht hier en daar schelpen aan. Tenslotte werd er een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF), vogelwacht It Súd & Omkriten en stichting Weideleven. Deze laatste partij voert in opdracht van ANF en in samenwerking met vrijwilligers van de lokale vogelwacht het praktische beheer uit. Het Noordereiland is sinds de zomer van 2022 een (weide)vogelproject van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân in samenwerking met vogelwacht It Súd & Omkriten. Gastheer deze dag was het bedrijf Scheepsbouw O.H. van der Werff van Haiko van der Werff, tevens vrijwilliger bij de vogelwachten Drachten/Beetsterzwaag en De Wilgen/Smalle Ee.

Het Noordeiland is flink opgeruimd.

Dit unieke ANF-project is nu helemaal klaar om broedende (weide)vogels te verwelkomen.