UPDATE Grutto’s onderweg

Tekst Hans Peeters; Bron Teade de Boer

De eerste grutto’s worden alweer in ons land gezien en ook in Fryslân worden de eerste groepen waargenomen. Onze vrijwilligers Lubbert Boersma en Jappie Seinstra namen op 7 februari jl. een grote groep waar in Fryslân Buitendijks. Marten F. de Vries zag op 11 februari een flinke groep in het natuurreservaat Skrok bij Wommels. In beide gevallen vlogen er ook flink wat IJslandse grutto’s tussen de gewone grutto’s.

Grutto’s Fryslân Buitendijks op 7 februari 2022 / foto Lubbert Boersma

Gezenderde grutto’s

Tijd om ons af te vragen waar de gezenderde grutto’s uit Gruttoland zich bevinden.

Een maand geleden (14 januari 2022) zette Teade de Boer de stand van zaken voor ons op een rij. Deze week maakte hij opnieuw een up-date met wederom verrassende resultaten.

Grutto Krum als hij net gezenderd is op 4 mei 2021 / foto Douwe Struiksma
Trekroute en verblijfplaats van Krum / Bron: RUG, Grutto Landschap Onderzoek

Krum – Grutto Krum verbleef van 7 november tot 7 januari in Parc National des Oiseaux de Djoudj, in Noord-Senegal / Zuid-Mauretanië. Op 15 februari is Krum gesignaleerd in de delta van de Taag in Portugal.

Lyts Brewaer – Verbleef van 25 juli tot 21 december 2021 in Parque National Donana in Spanje. Na 21 december is er geen contact meer geweest met Lyts Brewaer. Het kan betekenen dat de vogel is omgekomen, maar ook dat de zender simpelweg defect is.

Slachte als hij net gezenderd is op 20 mei 2021
Trekroute en verblijfplaats van Slachte / Bron: RUG, Grutto Landschap Onderzoek

Slachte – Van 27 juli tot 20 december 2021 verbleef de vogel in Nationaal Park Djoudj, Delta op de grens van Senegal en Gambia. Op 15 februari jl. is Slachte gesignaleerd in Mauretanië / Senegal.

Krommesyl als hij net gezenderd is op 20 mei 2021
Trekroute en verblijfplaats van Krommesyl en Sudhoeke2 / Bron: RUG, Grutto Landschap Onderzoek

Krommesyl – Krommesyl hield zich van 8 juli 2021 tot 7 januari 2022 net als Slachte op in de Djoudj. Op 15 februari jl. is hij gesignaleerd aan de Taag in Portugal.

Sudhoeke2 – Werd van 27 december 2021 tot 7 januari 2022 waargenomen in Parque National Donana in Spanje en op 15 februari verblijft hij daar nog steeds.

Het is wel duidelijk dat ‘onze’ grutto’s volop in beweging zijn en dat we de dagen, hooguit weken, kunnen aftellen, voordat ze weer in Gruttoland arriveren. We kunnen haast niet wachten!

Grutto’s Friesland Buitendijks op 7 februari 2022 / foto Jappie Seinstra

U kunt de verblijfplaats de grutto’s volgen via www.kingofthemeadows.eu/gruttos-volgen/ zoek op de gruttonamen.

Met dank aan Teade de Boer. Het gebruik van de routekaartjes is mogelijk gemaakt door RUG, Grutto Landschap Onderzoek.