Vogelnieuws uit Gruttoland

Door Hans Peeters – foto boven Lianne Otter

Het zal u niet ontgaan. Het voorjaar is in volle gang en voor veel vogels is midden in het broedseizoen. Dat is ook in Gruttoland goed te merken. Er is volop actie en inmiddels lopen er al aardig wat kuikens rond.

Ergens lopen de gruttokuikens in de kruidenrijke weide / foto Lianne Otter

Grutto houdt vanaf een hoge uitkijkpost zijn kuikens in de gaten / foto Lianne Otter

Nonnetje

Vorige week zondag nam Lubbert Boersma op de plas een vrouwtje nonnetje waar. Een bijzondere soort voor deze tijd van het jaar. Nonnetjes komen ’s winters vanuit Scandinavië onze kant op en verblijven meestal op de grotere wateren. Volgens de Vogelatlas van Nederland broeden er slechts 1 tot 3 paartjes in Nederland. Het is niet uitgesloten dat dit nonnetje ergens in de buurt broedt, maar misschien ook niet. Wie weet kunnen we hier later in het jaar meer nieuws over melden.

Nonnetje, een ongewone gast in Gruttoland / foto Lubbert Boersma

Temmincks strandloper op doortrek / foto Lubbert Boersma

Meer vogelnieuws

Murk weet te melden dat er nog steeds twee nesten van de kleine plevier aanwezig zijn, met respectievelijk drie en vier eieren. De vogels zijn vanuit de fotohutten te zien en te fotograferen. Servan Ott zag afgelopen week een roerdomp langs vliegen. Ook geen alledaagse gast voor Gruttoland. Nog een vogel die wel vaker, maar niet heel vaak, gezien wordt was de Temmincks strandloper afgelopen week. De grote groep kemphanen, die enkele weken in Gruttoland verbleef is sinds enkele dagen nagenoeg vertrokken. Er hangen er nu nog zo’n stuk of tien rond en de rest is waarschijnlijk op weg naar de broedgebieden in het noordoosten. De laatste dagen in Gruttoland waren de hanen echter prachtig op kleur en speelden de hormonen flink op. Er waren vaak schijngevechten te zien en menig mannetje maakte een vrouwtje het hof. Met 35 hennetjes en vijf haantjes hadden de mannen het er maar druk mee.

Overvliegende roerdomp / foto Servan Ott

De kemphanen hadden het er druk mee / foto Servan Ott

Kluut 270

Diverse vogels van verschillende soorten zijn in Gruttoland voorzien van een kleurring, om ze gemakkelijk individueel te herkennen. Dit wetenschappelijke onderzoek heeft al veel interessante gegevens opgeleverd. Naast de kleurringen, zijn er ook vogels die alleen voorzien zijn van een aluminium ring met een registratienummer van het Vogeltrekstation. Meestal moet je zo’n vogel terug vangen of dood vinden, om zijn geschiedenis te kunnen achterhalen. In Gruttoland ben je vanuit de hutten echter zo dicht bij de vogels, dat het soms lukt om een aluminium ring af te lezen. Fred Hoebe maakte er afgelopen week echt een sport van en het lukte hem om kluut NLA 3649270 af te lezen. Deze vogel blijkt op 15 juni 2009 in Gruttoland als kuiken geringd te zijn. Kluut 270, zoals hij al jaren in de wandelgangen genoemd wordt, blijkt een trouwe bezoeker van Gruttoland te zijn en broedt hier al jaren.

Ook wist Fred Hoebe nog twee andere klutenringen te ontcijferen. Kluut 3661740 en 3661744. Beide vogels werden op 20 juni 2013 als kuiken in Gruttoland geringd. Een vierde kluut bleek op 3 juli 2017 hier geringd te zijn. Veel in Gruttoland geboren kluten blijken het goed te doen en hoge leeftijden te bereiken. Mooi dat ze zo trouw zijn aan hun geboortegrond.

Klutenpaar / foto Hans Peeters

Geringde kluut, maar de ring blijkt onderste boven aangebracht te zijn / foto Fred Hoebe

Wulp FYM

In april werd in Gruttoland een geringde wulp waargenomen door Gerrit Rozeboom. Deze was voorzien van een witte ring met de lettercode FYM. Deze vogel blijkt 13 juni 2018 geringd te zijn in Oulu, Noord-Finland. Sindsdien was deze wulp niet meer waargenomen. Waarschijnlijk heeft hij afgelopen winter ergens in het zuiden overwinterd en was tijdens de trek naar het noorden even op bezoek bij boer Murk.

Linker wulp met ring FYM geboren in Finland / foto Gerrit Rozeboom

Boek Gruttoland

De verkoop van ons boek Gruttoland – erfgoed van Murk Nijdam – loopt als een tierelier. Via de boekhandel is het boek momenteel niet meer verkrijgbaar. In ons bezoekerscentrum hebben we nog een kleine voorraad. Bezoekers aan Gruttoland kunnen het boek dus kopen in het bezoekerscentrum. Mocht dit niet geopend zijn, dan is het verkrijgbaar bij boer Murk aan de boerderij. Ook kunt u het nog bestellen bij onze stichting via www.gruttoland.nl/boek

BEZOEK ONZE WEBCAM

Onze webcam draait op volle toeren en blijkt een ware hit te zijn. Parende kluten, poetsende lepelaar en nestgravende oeverzwaluwen; we hebben het allemaal al kunnen zien. Elk moment van de dag is er wel iets te zien. Geniet mee van onze webcam op www.gruttoland.nl/live

Kemphanenbalts / foto Servan Ott