Rendert Algra - ANF

ANF prominent aanwezig op weidevogelkennis avond 2021

Tijdens de traditionele weidevogelkennisdag/avond op donderdag 18 februari 2021 was Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) prominent aanwezig. Tijdens het plenaire deel van het webinar kreeg ANF positieve aandacht van gedeputeerde Douwe Hoogland. Een van de deelsessies werd verzorgd door Rendert Algra, voorzitter van ANF. Hij maakte duidelijk dat weidevogelparels een belangrijke functie hebben in succesvol weidevogelbeleid in Fryslân. Uiteraard kwam het project Murk Nijdam uitgebreid aan bod. Net als de succesvolle crowdfundingsacties ‘vierkant achter de weidevogels’ en ‘bouwen aan Gruttoland’. Ook waren er interessante deelsessie van Ferd Crone over het Grutto-aanvalsplan, effecten van klimaatverandering op weidevogels door Eddy Wijmenga, weidevogelboer uit de praktijk Marten de Jong uit Baaium en Jan Roodhart (Natuurmonumenten) over Eemland natuurbeheer.

Bekijk hier het hele webinar Weidevogelkennisavond 2021 terug. >>>