Noordereiland een veilige plek voor weidevogels


Op dinsdag 13 september 2022 vond de officiële overdracht plaats van het beheer van het Noordereiland Drachten van gemeente Smallingerland aan stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân. De stichting neemt gedurende 30 jaar het beheer en onderhoud van Noordereiland over met als doel (weide)vogels op het eiland in stand te houden.

Het Noordereiland ligt ter hoogte van het Bûtenstfallaat aan de westkant van Drachten in het Geaster Djip. In 2004 is het eiland ontstaan bij de herinrichting van het Bûtenstfallaat. Het eiland is eerder aangelegd met als doel compensatie te bieden aan weidevogels en andere vogelsoorten. Doordat het beheer de laatste jaren achterwege bleef, vond er verruiging plaats. Dit had gevolgen voor de (weide-)vogels. 

Image
Hier ligt het Noordereiland

Voor de uitvoering van het beheer en de monitoring werkt ANF samen met een pachter en vrijwilligers van de BFVW- vogelwacht It Súd & Omkriten.”
Image

Op de foto v.l.n.r. Marco Hoekstra (stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân),
wethouder Robin Hartogh Heys, Eddy de Boer (stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân) en Haiko van der Werff (Vogelwacht It Súd & Omkriten)

Een foto-impressie van het Noordereiland

Image
Image
Image
Image

Nodig je vrienden uit om het werk van ANF te steunen!

Wilt u het werk van ANF steunen, maar u kunt/wilt niet telebankieren?

Dan kunt u ook via een overschrijving van uw bank een donatie doen. Ons IBAN-nummer is: NL72 RABO 0330 3130 53. Vermeld aub 'steun voor weidevogels'.  U kunt eventueel een digitaal certificaat aanvragen via de mail op adres info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl. Vermeld in deze mail dan duidelijk uw naam, adres, postcode, woonplaats en mailadres. We mailen u dan het certificaat binnen 5 werkdagen toe.