Noordereiland een veilige plek voor weidevogels


Op dinsdag 13 september 2022 vond de officiële overdracht plaats van het beheer van het Noordereiland Drachten van gemeente Smallingerland aan stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân. De stichting neemt gedurende 30 jaar het beheer en onderhoud van Noordereiland over met als doel (weide)vogels op het eiland in stand te houden.

Het Noordereiland ligt ter hoogte van het Bûtenstfallaat aan de westkant van Drachten in het Geaster Djip. In 2004 is het eiland ontstaan bij de herinrichting van het Bûtenstfallaat. Het eiland is eerder aangelegd met als doel compensatie te bieden aan weidevogels en andere vogelsoorten. Doordat het beheer de laatste jaren achterwege bleef, vond er verruiging plaats. Dit had gevolgen voor de (weide-)vogels. 

Inmiddels heeft het Noordereiland in 2023 een succesvol broedseizoen achter de rug. Met de inzet van alle vrijwilligers is het gelukt om dit eiland een succes te laten worden.  Hieronder een mooi filmpje gemaakt door Cinemakkers waarin het duidelijk zichtbaar wordt hoe dit eiland met een aantal aanpassingen een (weide)vogelparel is geworden.

Image
Hierboven de geregistreerde aantallen van het Noordereiland door de Vogelwacht It Súd & Omkriten in 2023.


Image

Op de foto v.l.n.r. Marco Hoekstra (stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân),
wethouder Robin Hartogh Heys, Eddy de Boer (stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân) en Haiko van der Werff (Vogelwacht It Súd & Omkriten)

Een foto-impressie van het Noordereiland

Image
Image
Image
Image

Nodig je vrienden uit om het werk van ANF te steunen!