Geef Fryslân weer kleur en geluid!


U kunt als bedrijf of organisatie het werk van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) op meerdere manieren steunen. U laat in ieder geval uw maatschappelijke verantwoordelijkheid zien. Een geldelijke bijdrage stelt ANF in staat haar doelen te realiseren. Bijvoorbeeld door eigendom van een weidevogelparel te verwerven. Of door zeggenschap te krijgen over boerenland waar weidevogels een veilige plek hebben om te broeden. Uw bedrijf levert daarmee een directe bijdrage aan het behoud van de weidevogelstand in Fryslân.

Met onze bedrijvencampagne 'Geef Fryslân weer kleur en geluid!' vragen wij bedrijven en organisaties of zij vierkante meters weidegrond willen adopteren en Mei mooglik makker (mede mogelijk maker) van ANF willen worden.

Voor meer informatie kunt u hier onze folder downloaden of bellen met 058-2504388 of een E-mail sturen naar info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl

Steun geven kan natuurlijk in vele vormen en omvang. Maatwerk is ook altijd mogelijk.

Onze mei mooglik makkers


Een Mei mooglik makker is een bedrijf of onderneming die het werk en de projecten van ANF steunt. Dit kan d.m.v. een Scholekster- (100 m2), Tureluur- (200 m2), Kievit- (500 m2) of Grutto- (1000 m2) pakket aan te schaffen.

Inmiddels zijn diverse organisaties al Mei mooglik makker geworden. Wij zijn deze bedrijven zeer erkentelijk voor hun steun!

Klik hieronder op de button om te zien wie al mei mooglik makkers van ons zijn!

Onze makkers!

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor uw bedrijf?

Neem dan contact op met stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân via het telefoonnummer of via het e-mailadres info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl.