Het onderzoeksproject Van Parel naar Kerngebied


Lopende onderzoeken

Het onderzoeksproject “Van Parel naar Kerngebied” wordt gesteund door een subsidieverlening van het Waddenfonds. De looptijd van het project is 1 april 2024 – 1 april 2027, 1 februari 2027 is de verwachte periode van publiceren. Gruttoland Tjerkwerd is projectpartner van dit onderzoek, daarnaast is Hogeschool Van Hall Larenstein de projectpartner die het onderzoek leidt, coördineert en uitvoert.

Doelstellingen van het project:

Het project richt zich op het behouden en versterken van weidevogelparels zodat hun betekenis in het Waddengebied versterkt wordt naar kerngebieden. Tijdens dit onderzoeksproject worden gegevens verzameld om te komen tot een aanpak voor gebiedsprocessen die leiden tot gebiedsontwikkeling van geschikte biotopen voor weidevogels.

De resultaten van dit project zullen gratis beschikbaar zijn voor alle ondernemingen die in de betrokken sector of subsector actief zijn.
Image

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân via het telefoonnummer of via het e-mailadres info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl.