Ook Mei Mooglik Makker worden?


Een Mei Mooglik Makker steunt het werk van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF). Met een geldelijke bijdrage steunt een bedrijf of organisatie als Mei Mooglik Makker niet alleen de doelen van ANF, maar ook de bedreigde weidevogels in Fryslân. Volgens velen zijn weidevogels een duidelijke indicator van de staat van ons landschap en daarmee van de Friese identiteit. ANF is zeker niet tegen vooruitgang. Maar niet iedere vooruitgang is een verbetering. In onze mooie agrarische provincie is naar de mening van ANF voldoende ruimte voor een rendabel boerenbedrijf in combinatie met een gezonde weidevogelstand. Het is vaak een kwestie van gezond boerenverstand met oog voor de agrarische natuur in combinatie met duurzaam agrarisch ondernemerschap.

Bedrijven en organisaties die Mei Mooglik Makker willen worden, nodigen wij uit contact met ANF op te nemen. Steun geven kan natuurlijk in vele vormen en omvang. Maatwerk is ook altijd mogelijk. Voor meer informatie bel met 058-2504388 of E-mail naar info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl .

Deel dit met je vrienden

Mei Mooglik Makker

Wat is een Mei Mooglik Makker?


Een bedrijf of organisatie wordt Mei Mooglik Makker van ANF als zij zich committeert aan de doelen van ANF met een eenmalige geldelijke bedrage vanaf
€ 10.000,= . Uiteraard krijgt een Mei Mooglik Makker hier zaken voor terug:

  • Een advertentie (1/2 pagina) in de Leeuwarder Courant van onze mediapartner NDC-mediagroep.
  • Een jaarlijkse excursie voor maximaal 20 personen in Gruttoland. Eventueel in combinatie met het gebruik van bezoekerscentrum voor een bijeenkomst/vergadering.
  • Logovermeldingen en een toelichting op de website van ANF.
  • Logovermelding in ons bezoekerscentrum in Wommels.
  • Een 'Mei Mooglik Makker' bordje voor aan de muur bij uw bedrijf.
  • Een Mei Mooglik Makker krijgt de mogelijkheid geboden het partnership via eigen media te communiceren.

Uiteraard is er altijd maatwerk mogelijk. Informeer naar de mogelijkheden bij onze stichting. Bel naar 058-2504388 of mail naar info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl .


Muurbordje

Wie zijn Mei Mooglik Makker?

Fairfield Chemical Carriers

Fairfield Chemical Carriers - Mei Mooglik Makker
Image
Fairfield Chemical Carriers is de nummer 5 op de wereldmarkt van roestvrij stalen tankers die allerlei soorten vloeibare lading vervoeren. Het bedrijf heeft vestigingen in Rotterdam, USA, Durban, Singapore en Tokyo en heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hoog in het vaandel staan. Zo steunt zij o.a. lokale maatschappelijke doelen in Amerika, Singapore en Zuid Afrika. En nu dus ook in Fryslân.

Wilheminakade 149B, 29e verdieping, 3072 AP Rotterdam 

Meer informatie over Fairfield >>>

Deel dit met je vrienden

Wilt u ook Mei Mooglik Makker worden?

Neem dan contact op met de mensen van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Een mailtje kan ook: info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl .