Pommeranten (ambassadeurs) steunen ANF


Bekende Friezen geven openlijk steun aan het werk van Murk Nijdam en stichting Agrarisch Natuurfonds Frylân (ANF). Zij hebben zich verbonden aan ANF als pommerant. Pommerant is de Friese benaming voor ambassadeur. Zij verklaren enthousiast dat zij 'vierkant achter de weidevogel' staan en dat zij ook 'bouwen aan Gruttoland'. 

Dat doen zij natuurlijk met een reden. Zij voelen zich verbonden met het Friese landschap en de weidevogels die hier onlosmakelijk mee zijn verbonden. Hun steun hebben ze laten klinken in verschillende media van Mediahuis Noord. Bijvoorbeeld in de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad, het Dagblad van het Noorden en digitale media van Mediahuis Noord.Wie zijn de pommeranten van ANF?

Syb van der Ploeg

Syb van der Ploeg is geboren in Dokkum, maar woonde het grootste deel van zijn jeugd in Zwaagwesteinde. In 1992 werd De Kast opgericht. De doorbraak kwam in 1997 met het Friestalige nummer In nije dei.

Vanaf 2002 heeft Syb in allerlei andere projecten geparticipeerd, waaronder de soundtrack van de film 'De hel van '63', musical 'Rembrandt' en in 2011 de hoofdrol in de Passion.

Syb heeft vanaf zijn jeugd een band met het Friese landschap. Als kleine jongen was hij regelmatig in het veld te vinden als 'aaisiker'. Hij schreef en zong onder andere het lied van 'Koning van de weide/Kening fan 'e greide'.


Luister hier het nummer 'Kening fan 'e greide' >>>

Lutz Jacobi

Lutz Jacobi (Katlijk, 13 december 1955) was namens de Partij van de Arbeid van 30 november 2006 tot 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamer.

In juni 2016 maakte Jacobi bekend na de verkiezingen van 2017 de landelijke politiek te zullen verlaten. Later dat jaar stelde ze zich kandidaat voor het PvdA-lijstrekkersschap voor de gemeenteraadsverkiezingen van november 2017 in Leeuwarden. Vanaf 1 mei 2018 is Jacobi directeur van de Waddenvereniging.

Lutz Jacobi vindt een Fries landschap met weidevogels erg belangrijk. Zij aarzelde daarom geen moment toen zij als pommerant voor ANF werd gevraagd.


Lees hier het Wiki-verhaal van Lutz Jacobi >>>

Allard Slagman

Allard Slagman uit Hardegarijp is notaris te Leeuwarden. Na zijn rechtenstudie aan de RUG is hij in het notarisvak gestapt. Inmiddels heeft Slagman een hoofdkantoor in Leeuwarden en bijkantoren in Grou en Stiens. Een team van in totaal 11 personen houdt zich o.a. bezig met familie en erfrecht, met woonzaken en met advies aan ondernemers.

Allard Slagman is vanaf het begin betrokken bij stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF). Als kantoor heeft Notaris Slagman bijvoorbeeld de statuten opgesteld. Volgens Slagman vervult ANF een uiterst belangrijke functie, namelijk het behouden van weidevogelparels.


Lees hier meer over notariskantoor Slagman >>>

Theunis Piersma

Theunis Piersma (Hemelum-1958), bio­loog en hoogleraar aan de Rijksuni­versiteit in Groningen doet met een team van wetenschappers onderzoek naar trekvogels. Vooral de grutto heeft zijn aandacht. Deze bijzonde­re weidevogel is voor een belangrijk deel afhankelijk van de Nederlandse broedbiotoop. Door het jarenlang volgen van de grutto met behulp van ringen en zenders wordt er steeds meer bekend over deze bedreigde weidevogel. Theunis Piersma en zijn team hebben al meerdere onderzoeken gedaan op het bedrijf van Murk Nijdam. Vandaar dat Theunis Piersma het bijna een vanzelfsprekendheid vond toen hij als pommerant werd gevraagd.


Lees hier meer over Theunis Piersma >>>

Piter Wilkens

Piter Wilkens (Leeuwarden, 26 augustus 1959) is zanger, gitarist, componist en tekstschrijver. Met de band Okke Hel stond Wilkens vanaf 1979 aan de basis van de Friestalige popscene. In 1986 ging hij solo en nog steeds staat hij in muzikaal Friesland aan de top. Piter zingt uitsluitend in het Fries of in aan het Fries verwante dialecten. Hij deed meerdere malen een tour in het buitenland (bv. de Verenigde Staten, Polen, Litouwen en Oostenrijk).

Piter Wilkens heeft veel affiniteit met weidevogels en het Friese landschap. Greidefûgels staan o.a. centraal in de nummer 'De ljip', 'greideroas' en 'kening fa 'e greide'.


Lees hier meer over Piter Wilkens >>>

Tialda Hoogeveen

Tialda Hoogeveen (Haskerdijken, 8 mei 1974) is journalist en schrijver. Naast boeken en artikelen voor kinderen en volwassenen verschenen van haar hand ook korte verhalen, gedichten en een hoorspel. Ze schrijft in het Nederlands en in het Fries.

"Het Friese landschap en het geluid van weidevogels zijn deel van mij. Het ontbreken van die vogelgeluiden is een gemis. Niet voor niks heeft de teloorgang van het Friese landschap en de dramatische achteruitgang van biodiversiteit een plek in mijn boek 'De geur van hooi'. Gelukkig bestaat er nog een vrijplaats voor grutto’s, kluten, veldleeuwerikken, tureluurs en kemphanen in Wommels. Daarom steun ik als pommerant het werk van Murk Nijdam en de stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân en bouw ik mee aan Gruttoland".


Lees hier meer over Tialda Hoogeveen >>>

Simone Scheffer

Simone Scheffer (Metslawier) is journalist bij Omrop Fryslân. Zij is sinds 2020 pommerant bij stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân.

"Ik ben na mijn werk voor Omrop Fryslân vaak te vinden in de Fryske agrarische natuur. Ik word vooral blij van het mooie samenspel van boer en natuur. Zo ook tijdens het wandelen van de Slachtemaraton in 2016.  Er viel mij echter wel iets op. Wat is het soms stil en eentonig in de Fryske greiden. Maar gelukkig was het bij boer Murk Nijdam aan de Slachte vlakbij Wommels anders. Rondom hoor je het unieke geluid van alarmerende grutto’s.  Dat brengt me ertoe het initiatief van Gruttoland en boer Murk Nijdam als pommerant (ambassadeur) te steunen. Want dit soort weidevogel parels moeten blijven bestaan. Als waardering voor Murk en zijn vele vrijwilligers. Maar ook als inspiratie voor andere boeren en iedereen met hart voor de weidevogels en het Friese landschap".


Lees hier meer over Simone Scheffer >>>

Henk de Jong

Henk de Jong (Drachten) is een Friese voetbaltrainer van eredivisionist sc Cambuur. Hij is sinds 2020 pommerant bij stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân.

“Ook ik voel me bijzonder verbonden met het Friese landschap en de weidevogels. Vroeger was ik al veelvuldig met pake in het land te vinden. Nu mis ik soms het eigen Friese landschap met al zijn geuren, kleuren en geluiden van onze weidevogels. Dat doet me echt wat. Daarom vind ik de manier van ‘buorkjen’ van Murk Nijdam en het werk dat stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân in Wommels verzet geweldig. Ik steun dit project van harte en bouw mee aan Gruttoland.”


Lees hier meer over Henk de Jong >>>

Henk Angenent

Henk Angenent (Woubrugge) is een Nederlands voormalig marathonschaatser die in 1997 de Elfstedentocht won. Hij is sinds 2020 pommerant bij stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân.

Voor Friesland bewaar ik voor altijd een hele speciale plek in mijn hart. In de tijd dat ik als eerste de finish op de Bonkevaart passeerde ging het nog niet zo slecht met de Friese weidevogel. Vandaag de dag is dat wel anders. De weidevogel heeft het moeilijk. Daarom vind ik Gruttoland een geweldig inititatief. Ik ben er van overtuigd dat komend voorjaar de plasdras bij Murk Nijdam een
voedselrijke bron is voor al het weideleven. Ik roep daarom iedereen op om dit unieke project te steunen.


Lees hier meer over Henk Angenent >>>

Jannewietske de Vries

Jannewietske Annie de Vries (Raerd) is een Nederlandse bestuurder en politica en lid van de PvdA. Sinds 27 september 2018 is zij burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân. Zij is sinds 2021, samen met de burgemeesters Tjeerd van der Zwan en Johannes Kramer, pommerant bij stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân.

Jannewietske de Vries is betrokken bij Gruttoland omdat dit prachtige project in ‘haar’ gemeente ligt. En natuurlijk ook omdat zij als geboren Friezin van het platteland van jongs af aan iets heeft met weidevogels. "Het is fantastisch dat Gruttoland al door duizenden mensen wordt gesteund. Ook de gemeente Súdwest-Fryslân heeft een bijdrage geleverd om Gruttoland mogelijk te maken. Ik roep iedereen binnen en buiten Fryslân op dit ook te doen.”


Lees hier meer over Jannewietske de Vries >>>

Johannes Kramer

Johannes Kramer (Dokkum) is sinds 2020 burgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân en werd een jaar later, samen met de burgemeesters Jannewietske de Vries en Tjeerd van der Zwan, pommerant bij stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân.

Hij voelt zich bijzonder verbonden met het Fryske Heitelân. En vooral met ús greidefûgels (onze weidevogels). “Als burgemeester en inwoner van de prachtige gemeente Noardeast-Fryslân kom ik vaak in de greiden (weidelanden). Gelukkig zijn er ook in mijn gemeente nog plekken te vinden waar je de roep van de skries (grutto) en de ljip (kievit) kunt horen. Daar word ik altijd blij van. Toch maak ik mij zorgen om de dalende aantallen van deze weidevogels. Daarom steun ik de actie ‘bouwen aan Gruttoland’. En ik hoop natuurlijk dat Agrarisch Natuurfonds Fryslân ook in onze gemeente zo’n mooi weidevogelproject kan realiseren.”


Lees hier meer over Johannes Kramer >>>

Doede Kooistra

Doede Kooistra (Easterein) is rentmeester en taxateur bij Van Eysinga & Oostra c.s., hoofdbestuurslid van de Bond Friese VogelWachten, nazorger en jeugdcoördinator van de lokale vogelwacht in Easterein. Hij is sinds 2021 pommerant bij stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân.

Doede Kooistra heeft passie voor het Friese cultuurlandschap en is als een rentmeester voor de weidevogels. “Goed rentmeesterschap is voor mij zoeken naar een balans tussen agrarische productie en natuur.” Hij vindt het belangrijk dat ook de jeugd van nu geraakt kan worden door de natuur. Rentmeesterschap is daarmee ook het overdragen van kennis op de (weide)vogelbeschermer van ‘morgen’.


Lees hier meer over Doede Kooistra >>>

Tjeerd van der Zwan

Tjeerd van der Zwan (Heerenveen) is sinds 2011 burgemeester van de gemeente Heerenveen. Hij werd dat jaar zelfs verkozen tot Friese politicus van het jaar. Naast zijn functie als burgemeester is hij lid van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Fryslân. “In mijn studietijd in Fryslân maakte ik kennis met de Friese cultuur. Het Friese landschap is hier voor mijn gevoel nadrukkelijk mee verbonden. Ik ontdekte ook dat weidevogels traditioneel in dit landschap thuishoren. Toen ik lid werd van het hoofdbestuur van de Bond Friese VogelWachten werd me duidelijk dat er veel werk aan de winkel is om de weidevogels voor Fryslân te behouden. Weidevogelparels zoals Gruttoland zijn daarbij erg belangrijk. Ik zet mij dus als pommerant (ambassadeur) graag in voor stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân.”

Lees hier meer over Tjeerd van der Zwan >>>

Joop Atsma

Joop Atsma (Surhuisterveen) is een Nederlands politicus, sportbestuurder en voormalig journalist. Sinds 2015 is hij lid van de Eerste Kamer en vanaf 16 maart 2021 ondervoorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV). “Als boerenzoon heb ik altijd veel interesse gehad in de agrarische natuur. In latere functies in de politiek en bij de overheid heb ik mij altijd betrokken bij gevoeld bij het Friese landschap. Ik zie weidevogels als een belangrijke graadmeter van de stand van zaken in het ‘Fryske fjild’. Dat het niet goed gaat met de weidevogelstand baart me zorgen. Daarom ben ik bijzonder enthousiast over het project Gruttoland. Het laat zien dat er met de juiste liefde en aandacht heel veel mogelijk is. Hulde voor Murk Nijdam en alle vrijwilligers van Gruttoland.”

Lees hier meer over Joop Atsma >>>

Jochem Myjer

Jochem Myjer (Leiden) is een Nederlands komiek, musicus, presentator, imitator, kinderboekenschrijver en acteur. “Het is mijn vak om mensen te entertainen. Ze aan het lachen te maken. Ik koester mijn beroep. Toch heb ik ook een andere kant. Mijn liefde voor de natuur. Gewoon een hengeltje uitgooien. Of met andere liefhebbers een ochtend in het boerenland. Op zoek naar nesten van weidevogels. Om ze markeren voor de boer die moet werken op zijn land. Het kost alleen steeds meer moeite die nesten te vinden. Onlangs was ik bij Murk Nijdam in Wommels. Wauw wat je daar nog hoort en ziet, ongelooflijk! Steun net als ik Gruttoland en het werk van Murk Nijdam.”

Lees hier meer over Jochem Myjer >>>

Pier Eringa

Pier Eringa (Burgwerd) is een Nederlands bestuurder. “Ik ben vlakbij Gruttoland geboren. En heb in mijn werkzame leven veel verschillende functies mogen vervullen en veel van de wereld gezien. Maar mijn voorliefde voor de Greidhoeke is altijd gebleven. Dus ook mijn bewondering voor de agrarische natuur en natuurlijk vooral voor de weidevogels. Toen ik hoorde van het werk van Murk Nijdam en de mensen van Gruttoland werd ik direct enthousiast. Ik steun dit project dan ook van harte en hoop dat iedereen meehelpt Gruttoland en soortgelijke projecten mogelijk te maken.”

Lees hier meer over Pier Eringa >>>

Lume Paulusma

Op de foto staan Lume en Piet Paulusma, tweelingbroers en nauw met elkaar verbonden. Piet was ook pommerant van ANF maar is helaas in 2022 overleden.

“Ik, Lume Paulusma, ben als eigenaar van het bedrijf Speedbox vaak te vinden in de Friese natuur om te ontspannen. Deze liefde voor de natuur komt vooral omdat Piet en ik zijn opgegroeid op het Friese platteland. Het Friese landschap is de afgelopen jaren echter veranderd. Minder biodiversiteit en minder weidevogels. Omdat ik me daar zorgen over maak, steun ik het project Gruttoland. Mensen kunnen zo een directe bijdrage leveren aan het behoud van weidevogels.”


Lees hier meer over Lume Paulusma >>>

Freark Smink

Freark Smink (Sondel, 28 maart 1948) is een Nederlands acteur en regisseur. Hij speelde aanvankelijk hoofdzakelijk in Friestalige theaterproducties bij de Fryske Toaniel Stifting Tryater. Daarnaast is Freark Smink te zien geweest in een groot aantal televisieproducties, zoals Spijkerhoek, Baantjer, De Brug, Grijpstra & de Gier en Coverstory. ‘Ik kom fan it Gaasterlânske heuvellân. As boeresoan bin ik opgroeid tusken alle pracht fan greiden en beamtegrien. Ik sjoch my noch rinnen troch dy blomrike stikken lân op syk nei in mooglik ljip- of skrieze-aai. Ik wit noch,as de dei fan juster, dat ik yn it lange gers nei de wolken lei te sjen. Ik hear de fûgels noch oerdwealsk sjongen en fiel de maitiidswyn wer om 'e holle. Sa'n wrâld bin ik ûnwennich fan. Om in bytsje fan dy natuerlike hearlikheid werom te krijen, set ik my yn foar it projekt SKRIEZELÂN.’

Foppe de Haan

Foppe de Haan (Lippenhuizen, 26 juni 1943) is een Nederlandse voetbaltrainer. In zijn jeugdjaren speelde hij als linker middenvelder en aanvaller bij verschillende amateurclubs. Vanaf 1985 werd De Haan trainer bij SC Heerenveen en was hij actief bij de opleiding Coach Betaald Voetbal van de KNVB. Later was hij de coach van Jong Oranje, waarmee hij in 2006 en 2007 Europees kampioen werd. Als assistent van bondscoach Sarina Wiegman won hij met het Nederlands vrouwenvoetbalelftal in 2017 het Europees kampioenschap. Hierna stopte Foppe de Haan definitief met zijn voetbalcarrière. ‘Ik bin in ‘Wâldwetterfries’. Yn Lippenhuzen boarten wy yn ‘e maitiid yn it lân. Ljippen, skriezen en ljurken rûnom. Yn Grou ljeppe oer de sleatten en aaisykje lâns de greppels. In echte aaisiker wie en bin ik net. Mar dy iene kear mei kammeraten yn ‘e Hege Warren ferjit ik nea. Ik fûn in trijke.’ Dy wrâld komt net wer, mar as ik helpe kin oan feroaring yn dwaan en tinken, doch ik dat graach. Derom set ik my yn foar Skriezelân.’

Lees hier meer over Foppe de Haan

Reitse Spanninga

Reitse Spanninga (9 september 1960) is kok en een culinaire duizenpoot en grutsk op ‘zijn’ Fryslân. Geboren en getogen in de provincie en nog steeds woonachtig in Joure. Reitse is pur sang promotor van Fryslân en het Fryske product.

‘Dêrom wol ik pommerant wêze fan ús Fryske greidefûgels. As jonkje wie ik al mei pake Reitse yn it lân. Hy wie boer en hat my op jonge leeftiid alles bybrocht oer skriezen, ljippen en it greidefjild. En wat je mei leafde bybrocht wurdt, lit je nea wêr los.’

(Nederlandse vertaling: ‘Daarom wil ik ambassadeur zijn van onze Friese weidevogels. Als kind was ik al met pake Reitse in het land te vinden. Hij was boer en bracht mij op jonge leeftijd alles bij over grutto’s, kieviten en het weideland. En wat je in je jeugd met liefde wordt bijgebracht laat je nooit weer los!’)


Lees hier meer over Reitse Spanninga

Pommeranten in actie

De pommeranten (ambassadeurs) van Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) zetten zich belangeloos in voor de weidevogels als onderdeel van het Friese landschap. Hun steun laten zij onder andere blijken in een aantal publiekscampagne die ANF in samenwerking mediahuis Noord voert. Hieronder een impressie van een aantal uitingen die zijn geplaatste in de Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad, Dagblad van het Noorden en diverse weekbladen van Mediahuis Noord. Ook worden digitale media van Mediahuis Noord ingezet.

Image
de boer en de notaris


Image
de boer en de professor

De bedankt video met daarom ANF pommeranten

Contact?

Neem gerust contact met het Agrarisch Natuurfonds Fryslân op voor een nadere kennismaking.