Pommeranten (ambassadeurs) steunen ANF


Bekende Friezen geven openlijk steun aan het werk van Murk Nijdam en stichting Agrarisch Natuurfonds Frylân (ANF). Zij hebben zich verbonden aan ANF als pommerant. Pommerant is de Friese benaming voor ambassadeur. Zij verklaren enthousiast dat zij 'vierkant achter de weidevogel' staan en dat zij ook 'bouwen aan Gruttoland'. 

Dat doen zij natuurlijk met een reden. Zij voelen zich verbonden met het Friese landschap en de weidevogels die hier onlosmakelijk mee zijn verbonden. Hun steun hebben ze laten klinken in verschillende media van NDC mediagroep. Bijvoorbeeld in de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad, het Dagblad van het Noorden en digitale media van NDC mediagroep.Wie zijn de pommeranten van ANF?

Syb van der Ploeg

Syb van der Ploeg is geboren in Dokkum, maar woonde het grootste deel van zijn jeugd in Zwaagwesteinde. In 1992 werd De Kast opgericht. De doorbraak kwam in 1997 met het Friestalige nummer In nije dei.

Vanaf 2002 heeft Syb in allerlei andere projecten geparticipeerd, waaronder de soundtrack van de film 'De hel van '63', musical 'Rembrandt' en in 2011 de hoofdrol in de Passion.

Syb heeft vanaf zijn jeugd een band met het Friese landschap. Als kleine jongen was hij regelmatig in het veld te vinden als 'aaisyker'. Hij schreef en zong onder andere het lied van 'Koning van de weide/Kening fan 'e greide'.


Luister hier het nummer 'Kening fan 'e greide' >>>

Lutz Jacobi

Lutz Jacobi (Katlijk, 13 december 1955) was namens de Partij van de Arbeid van 30 november 2006 tot 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamer.

In juni 2016 maakte Jacobi bekend na de verkiezingen van 2017 de landelijke politiek te zullen verlaten. Later dat jaar stelde ze zich kandidaat voor het PvdA-lijstrekkersschap voor de gemeenteraadsverkiezingen van november 2017 in Leeuwarden. Vanaf 1 mei 2018 is Jacobi directeur van de Waddenvereniging.

Lutz Jacobi vindt een Fries landschap met weidevogels erg belangrijk. Zij aarzelde daarom geen moment toen zij als pommerant voor ANF werd gevraagd.


Lees hier het Wiki-verhaal van Lutz Jacobi >>>

Allard Slagman

Allard Slagman uit Hardegarijp is notaris te Leeuwarden. Na zijn rechtenstudie aan de RUG is hij in het notarisvak gestapt. Inmiddels heeft Slagman een hoofdkantoor in Leeuwarden en bijkantoren in Grou en Stiens. Een team van in totaal 11 personen houdt zich o.a. bezig met familie en erfrecht, met woonzaken en met advies aan ondernemers.

Allard Slagman is vanaf het begin betrokken bij stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF). Als kantoor heeft Notaris Slagman bijvoorbeeld de statuten opgesteld. Volgens Slagman vervult ANF een uiterst belangrijke functie, namelijk het behouden van weidevogelparels.


Lees hier meer over notariskantoor Slagman >>>

Theunis Piersma

Theunis Piersma (Hemelum-1958), bio­loog en hoogleraar aan de Rijksuni­versiteit in Groningen doet met een team van wetenschappers onderzoek naar trekvogels. Vooral de grutto heeft zijn aandacht. Deze bijzonde­re weidevogel is voor een belangrijk deel afhankelijk van de Nederlandse broedbiotoop. Door het jarenlang volgen van de grutto met behulp van ringen en zenders wordt er steeds meer bekend over deze bedreigde weidevogel. Theunis Piersma en zijn team hebben al meerdere onderzoeken gedaan op het bedrijf van Murk Nijdam. Vandaar dat Theunis Piersma het bijna een vanzelfsprekendheid vond toen hij als pommerant werd gevraagd.


Lees hier meer over Theunis Piersma >>>

Piter Wilkens

Piter Wilkens (Leeuwarden, 26 augustus 1959) is zanger, gitarist, componist en tekstschrijver. Met de band Okke Hel stond Wilkens vanaf 1979 aan de basis van de Friestalige popscene. In 1986 ging hij solo en nog steeds staat hij in muzikaal Friesland aan de top. Piter zingt uitsluitend in het Fries of in aan het Fries verwante dialecten. Hij deed meerdere malen een tour in het buitenland (bv. de Verenigde Staten, Polen, Litouwen en Oostenrijk).

Piter Wilkens heeft veel affiniteit met weidevogels en het Friese landschap. Greidefûgels staan o.a. centraal in de nummer 'De ljip', 'greideroas' en 'kening fa 'e greide'.


Lees hier meer over Piter Wilkens >>>

Tialda Hoogeveen

Tialda Hoogeveen (Haskerdijken, 8 mei 1974) is journalist en schrijver. Naast boeken en artikelen voor kinderen en volwassenen verschenen van haar hand ook korte verhalen, gedichten en een hoorspel. Ze schrijft in het Nederlands en in het Fries.

"Het Friese landschap en het geluid van weidevogels zijn deel van mij. Het ontbreken van die vogelgeluiden is een gemis. Niet voor niks heeft de teloorgang van het Friese landschap en de dramatische achteruitgang van biodiversiteit een plek in mijn boek 'De geur van hooi'. Gelukkig bestaat er nog een vrijplaats voor grutto’s, kluten, veldleeuwerikken, tureluurs en kemphanen in Wommels. Daarom steun ik als pommerant het werk van Murk Nijdam en de stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân en bouw ik mee aan Gruttoland".


Lees hier meer over Tialda Hoogeveen >>>

Simone Scheffer

Simone Scheffer (Metslawier) is journalist bij Omrop Fryslân. Zij is sinds 2020 pommerant bij stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân.

"Ik ben na mijn werk voor Omrop Fryslân vaak te vinden in de Fryske agrarische natuur. Ik word vooral blij van het mooie samenspel van boer en natuur. Zo ook tijdens het wandelen van de Slachtemaraton in 2016.  Er viel mij echter wel iets op. Wat is het soms stil en eentonig in de Fryske greiden. Maar gelukkig was het bij boer Murk Nijdam aan de Slachte vlakbij Wommels anders. Rondom hoor je het unieke geluid van alarmerende grutto’s.  Dat brengt me ertoe het initiatief van Gruttoland en boer Murk Nijdam als pommerant (ambassadeur) te steunen. Want dit soort weidevogel parels moeten blijven bestaan. Als waardering voor Murk en zijn vele vrijwilligers. Maar ook als inspiratie voor andere boeren en iedereen met hart voor de weidevogels en het Friese landschap".


Lees hier meer over Simone Scheffer >>>

Henk de Jong

Henk de Jong (Drachten) is een Friese voetbaltrainer van eredivisionist sc Cambuur. Hij is sinds 2020 pommerant bij stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân.

“Ook ik voel me bijzonder verbonden met het Friese landschap en de weidevogels. Vroeger was ik al veelvuldig met pake in het land te vinden. Nu mis ik soms het eigen Friese landschap met al zijn geuren, kleuren en geluiden van onze weidevogels. Dat doet me echt wat. Daarom vind ik de manier van ‘buorkjen’ van Murk Nijdam en het werk dat stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân in Wommels verzet geweldig. Ik steun dit project van harte en bouw mee aan Gruttoland.”


Lees hier meer over Henk de Jong >>>

Henk Angenent

Henk Angenent (Woubrugge) is een Nederlands voormalig marathonschaatser die in 1997 de Elfstedentocht won. Hij is sinds 2020 pommerant bij stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân.

Voor Friesland bewaar ik voor altijd een hele speciale plek in mijn hart. In de tijd dat ik als eerste de finish op de Bonkevaart passeerde ging het nog niet zo slecht met de Friese weidevogel. Vandaag de dag is dat wel anders. De weidevogel heeft het moeilijk. Daarom vind ik Gruttoland een geweldig inititatief. Ik ben er van overtuigd dat komend voorjaar de plasdras bij Murk Nijdam een
voedselrijke bron is voor al het weideleven. Ik roep daarom iedereen op om dit unieke project te steunen.


Lees hier meer over Henk Angenent >>>

Pommeranten in actie

De pommeranten (ambassadeurs) van Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) zetten zich belangeloos in voor de weidevogels als onderdeel van het Friese landschap. Hun steun laten zij onder andere blijken in een aantal publiekscampagne die ANF in samenwerking met NDC mediagroep voert. Hieronder een impressie van een aantal uitingen die zijn geplaatste in de Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad, Dagblad van het Noorden en diverse weekbladen van de NDC mediagroep. Ook worden digitale media van NDC ingezet.

Image
Image


Image
Image

De bedankt video met daarom ANF pommeranten

Contact?

Neem gerust contact met het Agrarisch Natuurfonds Fryslân op voor een nadere kennismaking.