Noordereiland - Drachten

Beheer Noordereiland Drachten naar ANF

Op dinsdag 13 september vond de officiële overdracht plaats van het beheer van het Noordereiland Drachten van gemeente Smallingerland aan stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân. De stichting neemt gedurende 30 jaar het beheer en onderhoud van Noordereiland over met als doel (weide)vogels op het eiland in stand te houden.
Het Noordereiland ligt ter hoogte van het Bûtenstfallaat aan de westkant van Drachten in het Geaster Djip. In 2004 is het eiland ontstaan bij de herinrichting van het Bûtenstfallaat. Het eiland is eerder aangelegd met als doel compensatie te bieden aan weidevogels en andere vogelsoorten. Doordat het beheer de laatste jaren achterwege bleef, vond er verruiging plaats. Dit had gevolgen voor de (weide-)vogels. “We zijn blij dat we in stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân een partij hebben gevonden die het beheer van het eiland gaat overnemen. Dit komt ten goede aan de Fryske greide”, aldus wethouder Robin Hartogh Heys.

Hier ligt het Noordereiland nabij Drachten

Uitvoering en monitoring

Rendert Algra, voorzitter stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân: “Het project Noordereiland is een voorbeeldproject van ‘Natuur mei de mienskip’ dat tot meer vergelijkbare projecten in de provincie zou moeten leiden. Voor de uitvoering van het beheer en de monitoring gaan we samenwerken met een pachter en vrijwilligers van de BFVW- vogelwacht It Súd & Omkriten.”

Op de foto v.l.n.r. Marco Hoekstra (stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân),
wethouder Robin Hartogh Heys, Eddy de Boer (stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân) en Haiko van der Werff (Vogelwacht It Súd & Omkriten)