Opening Gruttoland verschoven naar juli 2021


Het bestuur van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) heeft het besluit genomen de officiële opening van het project Gruttoland te verschuiven naar juli 2021. De beperkingen door de corona-richtlijnen lieten voor april te weinig ruimte voor een feestelijke opening. De opening zou worden verricht door Commissaris van de Koning in Fryslân, de heer A. Brok. Hij liet weten het spijtig te vinden en is graag op een ander moment beschikbaar om Gruttoland officieel te openen. In juni neemt het bestuur opnieuw een besluit over een opening in juli.

Gruttoland plasdras Murk Nijdam
plasdras Gruttoland v2

Bezoek aan Gruttoland tot 1 mei 2021 beperkt mogelijk


De huidige regels rond corona maken ook dat het bestuur het onverantwoord vindt voor 1 mei 2021 groepen en individuele geïnteresseerden in Gruttoland land te ontvangen. Halverwege april zal worden vastgesteld wat er na 1 mei a.s. nog mogelijk is. Het bestuur zal deze besluiten delen via haar website www.agrarischnatuurfondsfryslan.nl en de sociale media. Zij hoopt op begrip van iedereen die haar een warm hart toedraagt voor het genomen besluit.
Image
Image

Vanaf 5 april zijn natuurfotografen onder voorwaarden welkom

“Nergens hoor je grutto beter zingen dan bij Murk Nijdam” is een veel gehoorde uiting van verwondering. Al jaren vinden liefhebbers met natuur fotografie als hobby hun weg naar het Gruttoland van Murk Nijdam vlakbij Wommels. In 2020 en 2021 is er veel veranderd in dit weidevogel eldorado. De bestaande 2 plasdrassen zijn samengevoegd op 1 plek en vergroot naar een oppervlakte van in totaal 2 hectare. Er zijn 4 hagelnieuwe kijkhutten gebouwd waarvan 2 speciaal voor fotografen. De hutten genaamd ‘De Skries’ en ‘De Hoants’ zijn verdiept aangelegd zodat op waterhoogte kan worden gefotografeerd. Vanaf 5 april kan er een kijkhut worden gehuurd voor € 75,00 per dag. Vanwege corona mogen er maximaal 2 personen tegelijk aanwezig zijn in een kijkhut. Verder zijn de RIVM-maatregelen van toepassing. 


U kunt hier uw Gruttoland fotografie arrangement boeken. Klik op deze knop >>>
Image
Image
doorkijk fotografie hut
grutto's in de plasdras
tureluur Gruttoland
scholekster bij Gruttoland
Heb je hulp nodig bij het bestellen of bestel je liever telefonisch? Bel dan met de VanPlan bestellijn: 0900 400 1000 (60 ct/min).

Wat is Gruttoland?

Gruttoland is een uniek project waar het traditionele boerenbedrijf en weidevogels samenkomen. Boer Murk Nijdam en ANF zijn een langdurige samenwerking aangegaan. Het is de bedoeling dat ANF de weidevogelparel van ruim 40 hectare van Murk Nijdam in stappen overneemt. Dit om het levenswerk van Murk Nijdam tot in lengte van dagen voort te kunnen zetten. Via verschillende publieksacties is door ANF geld ingezameld om de grond te op bijzondere voorwaarden van Murk Nijdam te kunnen kopen. Bijna 5000 mensen hebben reeds een financiële bijdrage geleverd. Ook zijn er verschillende subsidies aangevraagd en toegekend. Begint 2021 is bijna een kwart van de 40 hectare in het bezit van ANF. Stichting ANF werkt voornamelijk met vrijwilligers. Zij is opgericht door verontruste weidevogel liefhebbers vanuit de Bond Friese VogelWachten (BFVW). Het is bedoeling dat ANF in de toekomst verspreid over Fryslân meer van dit soort projecten gaat realiseren.

Image

Waar vindt u Gruttoland?

In het hart van Fryslân ligt ‘De Greidhoeke’. Hier staat de boerderij van familie Nijdam aan de Slachtedyk. Slachte is een oude naam voor binnendijk, een bijna 42 kilometer lange voormalige eeuwenoude slaperdijk die dwars door het oude Westergo kronkelt naar de zeedijk bij Oosterbierum. De Middelsee was de scheiding tussen Westergo en Oostergo. De grondsoort om de boerderij is aangeslibde kleigrond. Sinds 2000 is een groot deel van de dijk in beheer van It Fryske Gea. Het gebied bij Murk wordt ook wel ‘Brewaard’ genoemd, afkomstig van ‘Brede waard of vaart’.

Gruttoland is de naam van het eerste project van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF). Tot 1 mei 2021 kunt u Gruttoland alleen bezoeken bij het boeken van een fotografie arrangement.


Algemene gegevens stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân

Agrarisch Natuurfonds Fryslân - (statutair Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslan)

Telefoonnummer: 058-2504388/0651172174

Adres kantoor: Labadistendyk 2, 8637 VJ Wiuwert

KvK-nummer 70408319, RSIN - 858309063

Bankrekening nummer: NL72 RABO 0330 3130 53

Image