Opening Gruttoland verschoven naar voorjaar 2022


Het bestuur van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) heeft het besluit genomen de officiële opening van het project Gruttoland te verschuiven naar het voorjaar van 2022. De beperkingen door de corona-richtlijnen maken dat er te weinig ruimte is om een passend openingsfeest te organiseren. En dat gaan we in 2022 zeker doen! We zullen iedereen die onze stichting een warm hart toedraagt tijdig informeren over onze plannen. De komende periode zullen we de ontwikkelingen bij Gruttoland op andere manieren communiceren.

Gruttoland plasdras Murk Nijdam
plasdras Gruttoland v2

Bezoek aan Gruttoland in 2021 beperkt mogelijk

De huidige regels rond corona maken ook dat het bestuur het tot nader order onverantwoord vindt groepen en individuele geïnteresseerden in Gruttoland land te ontvangen. Het bestuur zal eventuele aanpassingen in dit beleid delen via haar website www.agrarischnatuurfondsfryslan.nl en de sociale media. Zij hoopt op begrip van iedereen die haar een warm hart toedraagt voor het genomen besluit.

Image
Image

Weidevogelseizoen 2021 afgerond

“Nergens hoor je grutto beter zingen dan bij Murk Nijdam” is een veel gehoorde uiting van verwondering. Al jaren vinden liefhebbers met natuur fotografie als hobby hun weg naar het Gruttoland van Murk Nijdam vlakbij Wommels. In 2020 en 2021 is er veel veranderd in dit weidevogel eldorado. De bestaande 2 plasdrassen zijn samengevoegd op 1 plek en vergroot naar een oppervlakte van in totaal 2 hectare. Er zijn 4 hagelnieuwe kijkhutten gebouwd waarvan 2 speciaal voor fotografen. De hutten genaamd ‘De Skries’ en ‘De Hoants’ zijn verdiept aangelegd zodat op waterhoogte kan worden gefotografeerd. Ook in 2022 kan er een kijkhut worden gehuurd voor € 75,00 per dag. Eind november zal het mogelijk worden om een fotografie-arrangement voor 2022 te boeken.


U kunt hier uw Gruttoland fotografie arrangement boeken. Klik op deze knop >>>
Image
Image
doorkijk fotografie hut
grutto's in de plasdras
tureluur Gruttoland
scholekster bij Gruttoland

Tips en adviezen bij het fotografie arrangement

U bent van harte welkom vanaf 6.00 uur, de reservering geldt tot 14.00 uur. Dan is het tijd om weer te vertrekken.

De fotohutten zijn vrij groot, 7 bij 3 meter. Er is voor meerdere fotografen dus meer dan voldoende ruimte. Fotograferen gaat het beste met behulp van een statief met schommelkop. Eventueel kunt u met behulp van een rijstzak fotograferen het is belangrijk dat de vogels u en de telelens zo min mogelijk zien. Als u een statief gebruikt worden de vogels het minst verstoord en krijgt u de beste fotokansen.

In de hutten staan stoelen en een tafel. In de hutten zijn verder geen speciale voorzieningen / accessoires voor fotografen. Dit betekent dat u zelf een statief en eventueel rijstzak mee moet nemen.

Daarnaast:

 • Neem uw boekingskaart (ticketpoint/VanPlan) mee. Er kan door medewerkers of vrijwilligers van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân naar worden gevraagd.
 • Om bij de hutten te komen, rijdt u op het betonpad direct langs de boerderij van Murk tot aan het einde van dat betonpad tot vlak bij de plasdras.
 • Daar parkeert u uw auto (graag zoveel mogelijk carpoolen).
 • In het weideseizoen graag de hekken weer achter u sluiten. Dit om te voorkomen dat Murks koeien ontsnappen.
 • Vervolgens gaat u heel stilletjes naar de fotohut die u geboekt hebt.
 • Totdat u vertrekt blijft u in de hut.
 • Bij vertrek gaat u weer stilletjes naar uw auto.
 • Nabij de hutten zijn (nog) geen sanitaire voorzieningen. Binnenkort komt er wel een toilet bij de parkeerplaats. Tot die kunnen dames terecht in de schuur van boer Murk Nijdam (Ingang zijkant boerderij, daarna grijze deur in de schuur).
 • In de hutten is geen elektriciteit.
 • Trek voldoende warme kleding aan.
 • Vanzelfsprekend maar toch: laat u de fotohut netjes achter, afval graag in de afvalbak of meenemen.

Datum: 6 juni 2021

Heb je hulp nodig bij het bestellen of bestel je liever telefonisch? Bel dan met de VanPlan bestellijn: 0900 400 1000 (60 ct/min).

Wat is Gruttoland?

Gruttoland is een uniek project waar het traditionele boerenbedrijf en weidevogels samenkomen. Boer Murk Nijdam en ANF zijn een langdurige samenwerking aangegaan. Het is de bedoeling dat ANF de weidevogelparel van ruim 40 hectare van Murk Nijdam in stappen overneemt. Dit om het levenswerk van Murk Nijdam tot in lengte van dagen voort te kunnen zetten. Via verschillende publieksacties is door ANF geld ingezameld om de grond te op bijzondere voorwaarden van Murk Nijdam te kunnen kopen. Bijna 5000 mensen hebben reeds een financiële bijdrage geleverd. Ook zijn er verschillende subsidies aangevraagd en toegekend. Begint 2021 is bijna een kwart van de 40 hectare in het bezit van ANF. Stichting ANF werkt voornamelijk met vrijwilligers. Zij is opgericht door verontruste weidevogel liefhebbers vanuit de Bond Friese VogelWachten (BFVW). Het is bedoeling dat ANF in de toekomst verspreid over Fryslân meer van dit soort projecten gaat realiseren.

Image

Waar vindt u Gruttoland?

In het hart van Fryslân ligt ‘De Greidhoeke’. Hier staat de boerderij van familie Nijdam aan de Slachtedyk. Slachte is een oude naam voor binnendijk, een bijna 42 kilometer lange voormalige eeuwenoude slaperdijk die dwars door het oude Westergo kronkelt naar de zeedijk bij Oosterbierum. De Middelsee was de scheiding tussen Westergo en Oostergo. De grondsoort om de boerderij is aangeslibde kleigrond. Sinds 2000 is een groot deel van de dijk in beheer van It Fryske Gea. Het gebied bij Murk wordt ook wel ‘Brewaard’ genoemd, afkomstig van ‘Brede waard of vaart’.

Gruttoland is de naam van het eerste project van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF). Tot 1 mei 2021 kunt u Gruttoland alleen bezoeken bij het boeken van een fotografie arrangement.


Algemene gegevens stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân

Agrarisch Natuurfonds Fryslân - (statutair Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslan)

Telefoonnummer: 058-2504388/0651172174

Adres kantoor: Labadistendyk 2, 8637 VJ Wiuwert

KvK-nummer 70408319, RSIN - 858309063

Bankrekening nummer: NL72 RABO 0330 3130 53