Wat is Gruttoland?Gruttoland is een uniek project waar het traditionele boerenbedrijf en weidevogels samenkomen. Boer Murk Nijdam en ANF zijn een langdurige samenwerking aangegaan. Het is de bedoeling dat ANF de weidevogelparel van ruim 40 hectare van Murk Nijdam in stappen overneemt. Dit om het levenswerk van Murk Nijdam tot in lengte van dagen voort te kunnen zetten. Via verschillende publieksacties is door ANF geld ingezameld om de grond te op bijzondere voorwaarden van Murk Nijdam te kunnen kopen. Meer dan 5000 mensen hebben reeds een financiële bijdrage geleverd. Ook zijn er verschillende subsidies aangevraagd en toegekend. Begin 2022 is bijna een kwart van de 40 hectare in het bezit van ANF. Stichting ANF werkt voornamelijk met vrijwilligers. Zij is opgericht door verontruste weidevogel liefhebbers vanuit de Bond Friese VogelWachten (BFVW). Het is bedoeling dat ANF in de toekomst verspreid over Fryslân meer van dit soort projecten gaat realiseren.
Voor veel meer informatie over Gruttoland klik hier >>>
Gruttoland plasdras Murk Nijdam
plasdras Gruttoland v2
Image
Image
tureluur Gruttoland
scholekster bij Gruttoland