Broedresultaten geteld

door Hans Peeters/ foto boven bergeend – Servan Ott

Het Gruttolandseizoen is nu echt ten einde. De fotohutten zijn gesloten, veel broedvogels zijn vertrokken. Tijd dus om de balans op te maken van het broedseizoen 2023.

Wulp, kievit, spreeuw, kemphaan en zilvermeeuw / foto Bennie van der Weide

Broedresultaten 2023

Boer Murk gaf de resultaten van het broedseizoen 2023 door. Er zijn opmerkelijke verschillen met 2022. Minder grutto’s en minder vliegvlugge kuikens. Per jaar kunnen zich verschillen voordoen, afhankelijk van weer en voedselaanbod. Zorgwekkend is de situatie van de veldleeuwerik en graspieper. Twee soorten die landelijk gezien achteruit hollen. Hopelijk kunnen ze voor Gruttoland behouden blijven. Het aantal oeverzwaluwen blijft groeien. Hieronder de resultaten. Het betreft het aantal aangetroffen nesten, tenzij anders vermeld.

Foto Bennie van der Weide

Soort20222023
Grutto66 (110 vliegvlugge kuikens73 (60 vliegvlugge kuikens)
Kievit129 (1 geringd kuiken)
Scholekster85
Tureluur1513 (2 geringde kuikens)
Krakeend427
Wilde eend1712*
Bergeend5 broedparen
Slobeend96
Kuifeend59
Kluut3220 (40-45 vliegvlugge kuikens)
Visdief1718 (11 geringde kuikens)
Meerkoet7
Gele kwikstaart1512  broedparen
Witte kwikstaart1 broedpaar
Kleine plevier56
Veldleeuwerik41 broedpaar
Graspieper41 broedpaar
Oeverzwaluw160204 gegraven nestgangen
Boerenzwaluw5 broedparen

*Wilde eend – zonder eendenkorven

Watersnip en witte kwikstaart / foto Bennie van der Weide

Vaste bezoeker Servan Ott

Afgelopen jaar was Servan Ott een trouwe bezoeker van Gruttoland. Na een van zijn fotosessies afgelopen najaar, schreef hij onderstaande lofzang over Gruttoland: “Afgelopen zondag waren beide hutten gehuurd door onze natuurfotografieclub Objectief. Op pad tijdens de nog steeds zomerse dag en we troffen het enorm. Met mist niet te dicht en een rode opkomende zon en later prachtig zacht licht konden we hele fraaie beelden maken. Eerst met het warme tegenlicht en later snel met het licht in de rug. Gelukkig lieten een paar watersnippen zich al snel dicht bij de hut zien en konden de meeste ook de schrik, – en gevaarhouding fotograferen met het staartje omhoog. De snip deed de houding een paar keer achter elkaar en hield hem ook even prachtig vast. Wat een schoonheid iedere keer deze vogel van dichtbij te zien en bij het juiste licht alle veren schitterend warm gekleurd. Veel soorten 37 werden er geteld en was de kanoet voor mij voor de hut nieuw, een juveniel die zich heel mooi liet zien. In de middag kwamen de goudplevieren ook nog langs, op herhaling: een feest om deze, oh zo schuwe vogels, vanaf een kleine afstand te kunnen waarnemen en te fotograferen. Iedereen was erg enthousiast en met veel uitzoekwerk naar huis.” 

Watersnip / foto Servan Ott

Detail staart watersnip / foto Servan Ott

Watersnip / foto Servan Ott

Kanoet / foto Servan Ott

Foto van de maand

Voor de laatste keer dit jaar hebben we een foto van de maand gekozen uit alle inzendingen. De gelukkig ditmaal is Ytje Veenstra met groep vliegende kieviten. Het lijkt misschien een wat alledaags beeld, maar om en groep vogels te fotograferen, waarbij ze allemaal scherp zijn is heel bijzonder. Gefeliciteerd Ytje en het boek Gruttoland is naar je onderweg.

Foto van de maand september / Ytje Veenstra