NDC advertentie

Campagne nadert hoogtepunt

De publiekscampagne ‘red de weidevogel’ die sinds begin februari draait is een groot succes. In samenwerking met de Noordelijke Dagblad Combinatie (NDC) heeft Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) veel aandacht weten te krijgen. Lezers van onder andere de Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en Dagblad van het Noorden en regionale weekbladen werd opgeroepen 1 of meer m2 weidegrond te adopteren. Naar verwachting zal het gestelde doel van 32.000 m2 begin juni worden behaald.

In de verschillende advertenties van ANF speelden zogenaamde pommeranten (ambassadeurs) een belangrijke rol. Zij gaven aan vierkant achter de weidevogels te staan en riepen op tot deelname. Ook de landelijke media pikten ons mooie project op. In de Volkskrant, Trouw en Vroege Vogels (BNN/Vara) besteedden aandacht aan red de weidevogel.

Syb van der Ploeg – pommerant
Lutz Jacobi – pommerant
Theunis Piersma – pommerant
Allard Slagman – pommerant