Casarca – aaibare gans of eend

Tekst Hans Peeters / foto boven Lubbert Boersma

Soms is het lastig om te weten waar je mee te maken hebt. Zo is de Casarca-eend niet een echte eend, maar ook geen echte gans. Net als de bergeend zit de Casarca taxonomisch tussen de ganzen en eenden in. Om het eenvoudig te maken dus.

Casarca’s / foto Bennie van der Weide

Casarca’s zijn echter minder fel en agressief dan bergeenden. Ze gedragen zich rustig en trekken vaak in groepen op buiten het broedseizoen. Net als zijn rustige gedrag heeft hij ook een bescheiden uiterlijk. Volwassen vogels zijn oranjebruin of geelbruin of zo u wilt ‘raw sienna’ voor de schilders onder ons. Danwel ‘kurkuma’ voor de koks. Verder een zwarte snavel en een wit -gezicht. Wie goed kijkt ontdekt ook wit op de vleugel een groene spiegel. Al met al een heel aaibaar beestje.

Foto Jappie Seinstra

Casarca / foto Marten F. de Vries

Uit het oosten

Casarca’s komen van oorsprong voor in Zuidoost-Europa en Rusland. Daar broeden ze aan meren, zoutwatermoerassen, aan rivieren en zelfs op berghellingen. Elke nazomer verblijven er op het Eemmeer honderden casarca’s, die vermoedelijk uit Duitsland komen en bij ons ruien. Toch is het niet uitgesloten dat in Nederland broedende casarca’s afkomstig zijn uit waterwildcollecties alhier. Bijvoorbeeld vogels die uit vijvers of bij particulieren ontsnapt zijn en bij ons dan toch een plekje weten te vinden.

Casarca’s, niet in Gruttoland / foto Servan Ott

Casarca’s, niet in Gruttoland / foto Servan Ott

Casarcapaar in Gruttoland

Boer Murk over de casarca: “Al meerdere zomers wordt er in Gruttoland een paartje casarca’s gesignaleerd. Waar de vogels vandaan komen, mag Joost weten. Best mogelijk dat ze uit gevangenschap ontsnapt zijn, maar ze dragen geen van beiden een pootring. Dat duidt er dan toch weer op dat het wilde vogels zijn. Helaas hebben ze hier nog niet gebroed. De jonge kuikens lijken sprekend op die van de bergeend en de nijlgans. Echte dotjes dus.”

Casarcapaar in Gruttoland / foto Bennie van der Weide

Casarcapaar met regenwulpen in Gruttoland / foto Bennie van der Weide

Paspoort Casarca

Wetenschappelijke naam: Tadorna ferruginea

Friese naam: Kasarka

Herkenning: typische eend/gans; grootte als bergeend; bruinoranje – geelbruin kleed, zwarte snavel, wit gezicht, wit in vleugel en groene vleugelspiegel

Lengte: 58 70 cm

Spanwijdte: 110 – 135 cm

Geluid: nasaal en gakkende roep

Voedsel: scheuten en bladeren van waterplanten, maar ook visjes, garnalen, slakjes en insecten

Gedrag: tijdens trek en overwintering vaak in groepen

Leefgebied: meren en moerassen in Zuidoost-Europa (Bulgarije, Roemenië) en Rusland;  

Nest: vlakbij water

Aantal eieren: 8 – 10

Broedduur: 30 dagen

Jongen zijn nestvlieder

Trek: in Nederland broedende vogels zijn standvogel, in nazomer en herfst grote groep op Eemmeer, maar ook in Groningen en Noord-Limburg

Voorkomen: broedparen 10 – 30; winteraantallen 80 – 120; in juli-augustus meer dan 1500 ruiende vogels

Gruttoland: enkele zomers 1 paar

Casarca tussen twee nijlganzen / foto Marten F. de Vries

Casarca en twee nijlganzen / foto Marten F. de Vries

Casarca boven Gruttoland / foto Lubbert Boersma

Foto Jappie Seinstra