Derde alarmtelling – verrassend

Tekst en foto’s Hans Peeters

Foto boven: boer Murk speurt de lucht af naar alarmerende grutto’s.

Volgens richtlijnen van de Bond van Friese Vogelwachten heeft onlangs de Derde Alarmtelling plaats gevonden. Zondagmiddag, 12 juni gingen een aantal vrijwillige tellers samen met boer Murk het veld in. De derde telling is om te kijken hoeveel ouderparen nog alarmeren en dus zo goed als zeker kuikens hebben. Ook wordt gekeken waar zich nog nesten bevinden, zodat boer Murk daar rekening mee kan houden als hij op 15 juni voor het eerst gaat maaien.

De tellers lopen in linie door het veld.
Kruidenrijk grasland met rode klaver en boterbloemen.

Bloemrijke weides

Het gezelschap zondag bestond uit: Murk Nijdam, Marco Hoekstra, Roel van der Pot, Jelmer Brouwer, Jelmer Bakker, Silke Bakker, Pieter Breeuwsma en ondergetekende. De weergoden waren ons gunstig gezind en onder een hemel met prachtige oudhollandse wolkenluchten en een luid roepend vogelkoor trokken we in linie door de weilanden. Grasland dat rood zag van de klaver en geel van de boterbloemen. Je zou haast wensen dat je koe was bij boer Murk om hier te kunnen grazen. Nog belangrijker, het kruidenrijke grasland miegelt van de insecten. Voer voor de kuikens. Volgens Murk zijn de gruttokuikens dit jaar uitzonderlijk zwaar. “Echte plof-grutto’s.”

De tellers bewonderen een scholeksternest.
Scholeksternest.

Mooie ervaring

Ook al moet boer Murk de eindbalans voor 2022 nog opmaken, hij is zeker niet ontevreden. “Grutto’s en tureluurs doen het goed en het allerbelangrijkste is dat er ook behoorlijk wat kuikens groot worden. De gele kwikstaart lijkt af te stevenen op een recordjaar en voor het eerst hebben we drie nesten van kleine plevieren gehad. Voorgaande jaren was dat er maximaal één. Ook het aantal broedende kluten is nog nooit zo hoog geweest. Ze zijn niet in de derde telling meegenomen, omdat er niet meer broedsels bij zijn gekomen. De kievit heeft het dit jaar slecht gedaan, maar daar is het land niet echt voor ingericht. Gelukkig hebben we vandaag nog enkele scholeksternesten gevonden, zodat het aantal uiteindelijk op zes komt. Vergelijkbaar met voorgaande jaren. Al met al is het een goed jaar.”

Voor enkele vrijwilligers was het de eerste keer dat ze deelnamen aan een telling. Zo vond Jelmer Bakker het “een mooie ervaring” en zijn zus Silke de jonge kluutjes waar wat “schattig”.

Silke en Jelmer Bakker vinden een aangetroffen klutenkuiken ‘maar wat schattig’.
De tellers overleggen in het veld.

Murk meldt de volgende resultaten:

soort1e Telling 22 mei 20222e Telling 4 juni  3e Telling 12 juni
Grutto46 paren + 4 nesten +5 paren bij buurman55 paren + 7 bij buurman25
Tureluur13 paren1814
Scholekster3 paren36
Kievit11
Kluut22 nesten en 40 kuikens32 (totaal) 
Visdief14 nesten16 (totaal) 
Krakeend2 nesten  
Oeverzwaluw120 nestgangen159 nestgangen160
Kleine plevier4 kuikens in nest1 nieuw nest 2 eieren1 nieuw nest (3 nesten totaal)
Gele kwikstaart1115
Graspieper2
Kokmeeuw1
Jonge kluut met op de achtergrond een van de vogelhutten in Gruttoland.
Kluten alarmeren als de tellers door het veld lopen.