Deze week

door Murk Nijdam / foto boven Hans Peeters

Even een berichtje hoe het hier gaat

Vermoedelijk broedt er momenteel een kemphen in Gruttoland. Wie de vader is…? Foto Hans Peeters

Kemphen

Zaterdag, 28 mei jl. hebben we met het drone team gezocht naar het nest van de kemphaan. Hoewel we er vrijwel zeker van zijn dat de vogel ergens moet broeden, hebben we het nest nog niet kunnen vinden. Echt in het veld zoeken doen we niet, bang om het broedsel te verstoren. Het zou gaan om het derde broedgeval in Gruttoland sinds 1960. Hopelijk zien we op een gegeven moment kemphaankuikens rondlopen.

De overleving van de gruttokuikens is tot nu toe erg goed / foto Ondrej Belfin

Grutto’s

Wel hebben we gisteren een aantal gruttokuikens van kleurringen voorzien. Dankzij de kleurringen kunnen de vogels individueel herkend worden in het veld. Ook tijdens hun trektocht naar Afrika of tijdens hun verblijf in Spanje of Portugal, worden grutto’s uit Wommels gesignaleerd. Het is een beproefde methode om veel over het gedrag en de behoeften van de vogels aan de weet te komen. Vervolgens kunnen daar beschermingsmaatregelen op worden afgestemd. Het kleurringonderzoek geschiedt onder auspiciën van de Universiteit van Groningen (RUG). Onderzoekers van de RUG zijn ook regelmatig in Gruttoland te vinden, voor aangepast onderzoek. Alles voor het welzijn van de grutto! Zo blijkt de overleving van de gruttokuikens dit jaar erg goed te zijn! Het is momenteel een drukte van jewelste hier met alle grutto’s en hun kuikens. Gisteren troffen we zelfs een kuiken aan van 215 gram, wat uitzonderlijk veel is. Ook zijn er meerdere gezinnen met 3 kuikens en het wachten is op een gezin met 4 kuikens.

Het gaat goed met de kluten in Gruttoland. Hoeveel jongen schuilen er hier onder moeders veren? Foto Lubbert Boersma

Kluten

De kluten beginnen de plas te overheersen met alle kuikens die ze hebben. Lubbert Boersma telde vorige week zondag 40 kuikens en gisteren (zaterdag) vonden we nog eens 22 nesten van de kluut. De komende weken blijft de plas voor de hutten dus vooral een klutenplas. De kleine plevieren hebben hun kuikens nog!

Toegangsbord aan de Slachte. Foto Hans Peeters

Bezoekers

Ook qua bezoekers is het momenteel topdrukte in Gruttoland. Alle dagen zijn er excursies en als de ene groep vertrekt, staat de andere alweer te wachten. We kunnen zoveel bezoekers ontvangen, dankzij de vele vrijwilligers die Gruttoland een warm hart toedragen. De fotohutten worden goed gebruikt en we krijgen erg enthousiaste reacties van onze bezoekers.

De planning is dat we vrijdag, 3 juni a.s. in de namiddag de tweede alarmtelling houden. Benieuwd wat dit op gaat leveren…

Na gedane arbeid is het tijd voor een welverdiend Skriezebiertje / foto Hans Peeters