Deze week

Foto boven Hans Peeters

Er gaat geen week voorbij of er gebeurt weer van alles in en om Gruttoland. Zo heeft boer Murk zijn hooi weer binnen, is er een nieuwe Nieuwsbrief van ANF verschenen en bezoeken nog steeds heel veel vogels Gruttoland.

Watersnip met sfeervolle belichting / foto Lubbert Boersma
Bontbekplevier (L) en kleine plevier / foto Servan Ott

5.500 deelnemers helpen Gruttoland

Meer dan 5.500 mensen hebben meegedaan aan de publieksacties ‘Vierkant achter de weidevogels’ en ‘Bouwen aan Gruttoland’ en vierkante meters Gruttoland geadopteerd. Mede dankzij de hulp van Mediahuis Noord. De uitgeverij van o.a. Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad, Dagblad van het Noorden en vele huis aan huis aan huisbladen. Maar ook bedrijven steunen Agrarisch Natuurfonds Fryslân. En een aantal belangrijke schenkingen en legaten hebben een aandeel geleverd, evenals onze obligatiehouders.

Soort 132 – Blauwborst / foto Bennie van der Weide
Blauwborst ter illustratie / foto Lubbert Boersma

Blauwborst, nummer 132

Vrijdag, 29 juli jl. nam Bennie van der Weide vanuit een van de fotohutten een nieuwe soort waar voor Gruttoland. Een BLAUWBORST, die daarmee de 132ste waargenomen soort is. Bennie kon net één foto maken, voordat de vogel opvloog. Genoeg om als bewijs te dienen.

Weliswaar was de blauwborst nog niet eerder in Gruttoland waargenomen, maar komen ze waarschijnlijk wel in de nabije omgeving voor. Blauwborsten houden minder van open water en weilanden, zoals Gruttoland kent, maar geven hun voorkeur aan een natte omgeving met struiken en rietland. De laatste halve eeuw is de blauwborst in Nederland erg toegenomen. Volgende week behandelen we de blauwborst als ‘Vogel van de Week’ op onze website.

Grutto, tijdens het gouden uurtje / foto Douwe Struiksma
Oeverloper vangt vliegen in typische houding / foto Jappie Seinstra

Bijna 2000 bezoekers in Gruttoland

Geïnteresseerden en fotografen kunnen sinds dit voorjaar een excursie boeken bij Gruttoland. En we kunnen met trots melden dat dit eerste seizoen zeer succesvol was. Bijna 2000 bezoekers wisten Gruttoland te vinden. Tijdens de Opening en Open Dag, maar ook werden er veel fotografiehutten en excursies geboekt. Het excursieseizoen is inmiddels gesloten, maar tot 22 september 2022 zijn er via onderstaande link nog fotografie-arrangementen te boeken.

Om een indruk te geven van de fotomogelijkheden in deze tijd van het jaar, illustreren we dit blog met foto’s die afgelopen week in Gruttoland gemaakt zijn.

De ogen zijn groter dan de mond bij deze visdief / foto Bennie van der Weide
Een watersnip duikt in elkaar als een kemphaan overvliegt / foto Jappie Seinstra

Frysk FûgelFestijn

Op 10 september a.s. organiseert de BFVW in Earnewâld in het kader van haar 75-jarige bestaan het Frysk FûgelFestijn. Deze dag bestaat uit een mix van een kennisdag, een informatiemarkt – waar ANF acte de présence geeft – en een gezinsuitje. Dat alles wordt samen gebracht in een festivalsetting. Aan de stand van ANF kunt u zich volledig laten informeren over onze activiteiten. Iedere geïnteresseerde is van harte welkom en het Festijn is gratis toegankelijk!

Kijk voor meer informatie op https://www.friesevogelwachten.nl/nl/bfvw-75-jaar/frysk-fugelfestijn

Watersnip / Servan Ott
Foeragerende watersnippen