Drukte van jewelste op Gruttoland

Broedseizoen 2021 (deel 1)

Tekst Hans Peeters; Foto’s: Rob Blanken, Jappie Seinstra, Douwe Struiksma, Marten F. de Vries, Willem de Wolf en Hans Peeters

Het broedseizoen 2021 op Gruttoland is ten einde. Eerder berichtten we al over grutto, kievit, tureluur en scholekster. Ditmaal hebben we het over de overige broedvogelsoorten. Daarbij zien we verrassende en opmerkelijke resultaten voor 2021.

De zomertaling is geen jaarlijkse broedvogel, maar wordt tijdens de doortrek wel elk jaar gezien op Gruttoland.

Van bergeend tot zomertaling

Laten we beginnen met de eenden. Een aantal soorten behoren tot de vaste broedvogels op Gruttoland, hoewel hun aantallen per jaar kunnen verschillen. Tussen haakjes betreft het aantal broedgevallen/nesten in 2020. Volgens boer Murk kan het verschil per jaar ook te maken hebben met het feit dat er het ene jaar fanatieker naar nesten wordt gezocht dan het andere jaar. We noteerden voor de wilde eend 8 nesten in 2021 (16 in 2020). De nesten in de broedkorven zijn niet meegeteld. Het gaat dus alleen om de nesten in het grasland.

Krakeend 9 (12), slobeend 1 (3), kuifeend 4 (4), bergeend 2 (2) en zomertaling 1. De zomertaling broedt niet elk jaar en we moeten terug naar 2014 en 2015 toen er ook 1 nest werd geregistreerd.

Nesten van slobeenden zijn moeilijk te vinden.
Kluut, misschien wel de meest fotogenieke vogel op Gruttoland.

Fotogenieke kluut

Misschien wel de meest fotogenieke vogel op Gruttoland is de kluut, hoewel smaken kunnen verschillen natuurlijk. Dit jaar telden we 9 broedparen (21 in 2020). Van waar dit grote verschil? Boer Murk: “Dit voorjaar was de nieuwe grote plas net klaar. Het ligt voor de hand dat er voor de kluut, die zijn eten in het water zoekt, te weinig voedsel aanwezig was. Het duurt even voordat er in zo’n nieuwe plas sprake is van een natuurlijk evenwicht.”

Gelukkig kwam er toch een aantal jonge kluten groot. In de zomermaanden zagen we ouders en kuikens druk foerageren op onder andere muggenlarven. Kennelijk gaat het dus de goede kant op wat het voedselaanbod betreft.

In de zomer was er meer voedsel in de plas; hier doet een jonge kluut zich tegoed aan een muggenlarve.

Schreeuwende visdieven

Dit jaar broedde er 6 paar visdieven aan de nieuwe plas (vorig jaar 5 in de oude situatie). In 2018 broedde er echter 22 paar visdieven. Hoe komt dat? Murk: “In dat jaar broedde alle visdieven op een eilandje in de plas. De laatste jaren verschijnt er regelmatig een paar nijlganzen in de plas, dat zich erg agressief naar de visdieven gedraagt. Ze maken de kuikens dood en doen er dan verder niets mee. Het is bekend dat nijlganzen zich dominant en agressief kunnen gedragen, maar dit heb ik nooit eerder meegemaakt.”

Jonge visdieven vlak voor de hut.

Gelukkig zijn er dit jaar weer een aantal jonge visdiefjes groot gekomen. Toen ik (Hans Peeters) op 6 juli jl. in fotohut nr. 1 was, zaten er 2 jonge visdiefkuikens tegen de hut aan. Terwijl ik het voeren van de jongen wilde fotograferen, kwamen de ouders wel aangevlogen met een vis in de snavel, maar vertrouwde die vreemde fotograaf kennelijk toch niet. Ze keken al vliegend naar binnen en bespeurde onraad. Vervolgens stelde ik de fotocamera op bij de kijkopening en nam zelf plaats in de uiterste donkere hoek van de hut. Nu kwamen de ouders keer op keer voeren en kon ik met de afstandsbediening enkele opnames maken.

Een van de volwassen visdieven dit jaar was voorzien van een merkteken en bleek vorig jaar op de Markerwadden geringd te zijn.

De ouders kwamen keer op keer voeren.

Broedresultaten Gruttoland

Soort2021202020152014Soort202120202010
         
Grutto73   Visdief65 
Kievit1411  Kluut921 
Tureluur2110  Kemphaan001
Scholekster128  Gele kwikstaart88 
Wilde eend816  Veldleeuwerik86 
Krakeend912  Graspieper42 
Slobeend13  Bosrietzanger2  
Kuifeend44  Spotvogel2  
Bergeend22  Kneu1  
Zomertaling1011Boerenzwaluw36 
Meerkoet31  Oeverzwaluw165120