Eerste Alarmtelling 2024

Elk broedseizoen worden er 3 alarmtellingen gehouden, waarbij op basis van alarmerende vogels het aantal broedparen in kaart wordt gebracht. Afgelopen zondag, 19 mei was de eerste.

foto boven: grutto’s / Bennie van de Weide

Voltallig legsel van grutto

Boer Murk meldt het volgende:

Vanmiddag leuke, gezellige telling gehad bij prachtig weer.

De belangrijkste uitslag is dat we 52 alarmerende paren grutto’s hebben geteld. Net zoveel als vorig jaar bij de eerste telling!

Wat er verder aan alarmerende paren geteld werd:

16 paar tureluur

2  paar kievit

Legsel van kievit

5 paar scholekster

6 broedpaar gele kwikstaart

1 paar graspieper 

Nieuwe nesten die we geteld hebben:

2 nesten van de grutto de teller staat nu op 82; vorig jaar 73!

2 nesten van de kluut; hebben we nu 15 van.

1 van de scholekster

1  van de krakeend

2  van de kuifeend

1 van de slobeend

2 nesten van de kleine plevier, een op hut De Kluut en een op De Swel !

Nest van kleine plevier (2 eieren), zoekt en gij zult vinden

2 nesten van de wilde eend

153 nestgangen ingegraven in de oeverzwaluwwand!!!

3 van de visdief.

Een mooie score, waar we zeker tevreden over kunnen zijn.