grutto eldorado Murk

Einde broedseizoen weidevogels bij Murk

Het weidevogelseizoen is zo goed als voorbij bij Murk Nijdam. Met de nazorgers van vogelwacht Wommels en vele andere vrijwilligers is samen met Murk Nijdam veel werk verzet. Er is geteld, gemonitord en beschermd. Aan het einde de voldoening door een behoorlijk aantal gruttokuikens te ringen. De schatting is dat er meer dan 100 gruttokuikens vliegvlug zijn geworden op bijna 40 ha. Een record voor Murk Nijdam! Nu het seizoen voorbij is zetten ANF en Murk Nijdam de schouders onder de herinrichting van de plasdrassen. Hierover gaan we u de komende tijd regelmatig informeren.

de Kuil van Murk Nijdam
Genoeg gras voor de winter